Slik vil Sluppen bru bli seende ut

Hele juryen var enig om at forslaget «Tango» var den beste løsningen.
Det er dette forslaget som skal bli en realitet på Sluppen bru.   (Foto: miljøpakken)

Det er dette forslaget som skal bli en realitet på Sluppen bru.   Foto: miljøpakken

Det skal også bli bygd en gang- og sykkelbru der den eksisterende Sluppen bru går i dag. Dette er Tangos forslag til gang- og sykkelbru.   (Foto: miljøpakken)

Det skal også bli bygd en gang- og sykkelbru der den eksisterende Sluppen bru går i dag. Dette er Tangos forslag til gang- og sykkelbru.   Foto: miljøpakken

Bru ved Sluppen binder sammen Byåsen, rv. 706 Osloveien og E6 Omkjøringsvegen. 

Bru ved Sluppen binder sammen Byåsen, rv. 706 Osloveien og E6 Omkjøringsvegen. 

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde. Det legges til rette for gående og syklende, opplevelser, rekreasjon og dyreliv. Dagens Sluppen bru blir ren gang- og sykkelbru. Fundamentene fra 1864 blir beholdt og det skal bygges nytt brudekke når den nye bilbrua står ferdig. 

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde. Det legges til rette for gående og syklende, opplevelser, rekreasjon og dyreliv. Dagens Sluppen bru blir ren gang- og sykkelbru. Fundamentene fra 1864 blir beholdt og det skal bygges nytt brudekke når den nye bilbrua står ferdig. 

Tunnelportal for en framtidig Byåsentunnel inngår i plan- og designkonkurransen. 

Tunnelportal for en framtidig Byåsentunnel inngår i plan- og designkonkurransen. 

Saken oppdateres.

Miljøpakken i Trondheim skal bygge den etterlengtede brua på Sluppen i Trondheim, og nå har fagjuryen blitt enstemmig enig om vinneren. Det var fem forslag som konkurrerte om oppdraget.

LES MER: Her er alle fem forslagene til ny Sluppen bru

- Øker attraktiviteten

Til slutt var det teamet fra Aas-Jakobsen med flere som ble kåret til vinner av plan– og designkonkurransen. Det vil bli innledet forhandlinger med vinnerteamet om prosjekteringsoppdraget rett over jul. Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

 - Vinnerforslaget til ny bru over Nidelva og styrking av elvekorridoren vil øke attraktiviteten for Trondheims befolkning, sier planprosjektleder og juryleder Terje Simonsen i Statens vegvesen.

Juryen er satt sammen av fagfolk fra Statens vegvesen, Trondheim kommune, Norske arkitekters landsforbund og Norske landskapsarkitekters forening.

Miljøpakken har en økonomisk ramme på 540 millioner kroner.  Dersom planlegging og anleggsfase går som forutsatt, kan ny bru åpnes sommeren 2018.

- Ekstra anerkjennelse

Daglig leder Ola Garli ved Aas-Jakobsen i Trondheim forteller at de fikk vite den gledelige nyheten på fredag i forrige uke.

- Vi er svært takknemlige for å bli kåret til konkurransens vinner. Det er et viktig og prestisjefullt oppdrag, sier han.

- Det var anonym vurdering av de fem forslagene, og det betyr en ekstra anerkjennelse av vårt teams unike kompetanse, mener han.

Men han avventer kakefeiringen til klagefristen i januar har gått ut.

- Jeg har vært med i denne bransjen lenge. Jeg feirer ikke før alt det formelle er på plass, sier han.

Juryens begrunnelse:

Vinnerforslaget «Tango» er ei skråstagbru, båret av et skråstilt tårn, plassert bakoverlent  med foten i tunnellutløpet, nær skrålia i bakkant. Et viktig grep er å foreslå rundkjøringen i vest senket noe i forhold til innbyders eget konsept, og dessuten forskjøvet  nærmere elvebredden. Skråstagbruer har fordeler når det gjelde å spenne over elva uten dominerende understøtting og dermed oppnå god tilpassing i det trange elvelandskapet. 

Designmessig balanserer det skråstilte tårnet og skråstagene godt mot den hellende brubanen. «Tango» er på grunn av den designmessige utformingen alene om å kunne vinne fordeler av større helning mot vest. Designmessig framstår brua som den mest moderne av de 5, og er en bru av «vår» tid.

På forsiden nå