Utenlandsk ansatt ba om lønn og feriepenger – mistet jobben

Jushjelpa i Midt-Norge ga gratis rettshjelp til om lag 2500 personer i fjor.

Jushjelpa i Midt-Norge holder til i denne bygningen på Kalvskinnet i Trondheim. Her kan man få gratis rettshjelp av jusstudenter.   Foto: terje svaan

Saken oppdateres.

I 2013 behandlet Jushjelpa i Midt-Norge rundt 2700 saker, mens i fjor havnet saksmengden på 2500. Siden 1991 har Jushjelpa bidratt med gratis rettshjelp til de som har bedt om det.

- Vi er ofte siste sjansen som folk oppsøker. De har ofte prøvd på egen hånd fordi de ikke kan betale for advokat. I de sakene hvor vi klarer å komme til en god løsning, er klientene veldig glade og takknemlige. Da skjønner man at jobben man gjør er veldig viktig og at vi dekker et stort behov ved å gi gratis rettshjelp, sier daglig leder Even G. Larsen i Jushjelpa i Midt-Norge.

Følg Adresseavisen på Instagram

Lik adressa.no på Facebook

Satte inn depositum på egen konto

Han forteller om en student som ikke hadde fått tilbake depositumet sitt fordi boligeier mente at studenten hadde ødelagt husrommet. I tillegg hadde depositumet blitt innbetalt til utleiers private bankkonto.

- Det er ulovlig. Det skal opprettes særskilte depositumskontoer i leietakers navn. Saken ble løst med et utenomrettslig forlik, forteller Larsen.

En annen sak som endte godt handlet om en utenlandsk arbeidstaker som ikke hadde fått lønn eller feriepenger.

- Han ble oppsagt da han krevde dette fra arbeidsgiver. Jushjelpa bisto med lønnskrav og erstatning til arbeidsgiver. Denne saken ble også løst uten at den havnet i domstolen. Det er alltid et mål for oss at sakene skal løses i minnelighet, selv om det ikke alltid er mulig, understreker Larsen.

- Hjelper de med mest behov

Jushjelpa består av viderekomne jusstudenter som får god erfaring før de skal ut i yrkeslivet. Alle privatpersoner kan få hjelp, men Jushjelpa forsøker å hjelpe de som trenger det mest.

- I perioder der kapasiteten vår sprenges, må vi behovsprøve sakene og hjelpe de som vi mener har størst behov for vår hjelp. For mange er det nok at vi hjelper dem i gang, sier Larsen.

Typiske klienter er studenter, trygdede eller arbeidsledige. Jushjelpa tar på seg det meste av saker, utenom strafferett og skatterett. Jushjelpa i Midt-Norge er inndelt i fem grupper: Husleie, forvaltning, arv og familie, arbeidsrett og kontraktsrett.

- Typiske henvendelser er studenter som har problemer i husleieforhold, innvandrere som har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, arbeidstakere som ikke har fått lønn eller blitt urettmessig oppsagt, samboere som ikke vet hva som skjer med det økonomiske forholdet ved samlivsbrudd, og forbrukere som føler de har blitt lurt ved kjøp eller lignende, ramser Larsen opp.

Har byttet lokale

Tidligere lånte Jushjelpa lokaler av Høgskolen i Sør-Trøndelag i Sverres gate. I fjor ble kontrakten sagt opp, og de fikk etter hvert leie et lokale i Bispegata på Kalvskinnet av kommunen.

- Hos Hist betalte vi ingenting. Her betaler vi leie og alle andre kontorkostnader. Dermed gikk vi høsten 2014 ned fra 22 til 18 saksbehandlere, og vi gikk fra fem til fire mottaksdager på kontoret. Vi måtte dekke kostnadene med lokaler som vi ikke hadde budsjettert med, forteller Larsen.

Les mer om Jushjelpa på nettsidene deres, eller besøk dem i Bispegata 9C i Trondheim.

Daglig leder Even G. Larsen i Jushjelpa i Midt-Norge forteller at de tar på seg rundt 2500 saker i året.  
        
            (Foto: privat)

Daglig leder Even G. Larsen i Jushjelpa i Midt-Norge forteller at de tar på seg rundt 2500 saker i året.   Foto: privat

På forsiden nå