NTNU-styret vedtok fusjon med de tre høyskolene

Styret ved NTNU har nå vedtatt fusjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik.

Fusjonen vil omfatte Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Det vil gjøre NTNU til Norges største universitet med nærmere 38 000 studenter.  Foto: Ole Martin Wold

Til tross for klare advarsler fra ansattesrepresentantene, holdt fusjonstilhengerne fast ved synet de tilkjennega i starten av møtet.