Nekter å følge ny arbeidsmiljølov

Trondheim kommune taler regjeringen midt imot, og nekter å følge planene om økt midlertidig ansettelse, slik regjeringen legger opp til.

Det var Rødts Arne Byrkjeflot som tok initiativ til at Trondheim kommune skulle følge den «gamle» arbeidsmiljøloven, uavhengig av om regjeringens foreslåtte endringer rundt midlertidig ansettelse blir vedtatt i Stortinget eller ikke.  Foto: Kjell A.Olsen

Saken oppdateres.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og regjeringen får liten støtte i bystyret i Trondheim for å åpne for økt midlertidig ansettelse gjennom å endre Arbeidsmiljøloven. Torsdag kveld vedtok flertallet i bystyret at Trondheim kommune som arbeidsgiver fortsatt vil følge dagens praksis for midlertidig ansatte, uavhengig av om lovendringen går gjennom i Stortinget eller ikke.

Et forslag som både Ap, Rødt, Sp, SV, KrF og Miljøpartiet De Grønne står bak ble vedtatt i bystyret mot Høyre, Frp og Venstres stemmer. Flertallet mener regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov til vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi.

- Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder, heter det i vedtaket.

Rødt initiativ

Det var Rødts Arne Byrkjeflot som tok initiativ til at Trondheim kommune skulle følge den «gamle»  arbeidsmiljøloven, uavhengig av om regjeringens foreslåtte endringer rundt midlertidig ansettelse blir vedtatt i Stortinget eller ikke.

Byrkjeflot tok saken opp som en interpellasjon i bystyret torsdag kveld, og fikk med seg de fleste partiene på en uttalelse som fordømmer regjeringens forslag, og slår fast at Trondheim kommune ikke akter å endre praksis når det gjelder midlertidige ansatte.

Vil fortsette dagens praksis

Flertallet i bystyret har vedtatt en uttalelse der det heter at Trondheim kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet.

- Som en følge av dette, ønsker bystyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et flertall på Stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil Trondheim kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis, heter det i uttalelsen.

Venstre ombestemte seg

Venstres Trond Åm sier partiet hadde tenkt å stemme for uttalelsen, men endret mening underveis i møtet.

–Venstre var i utgangspunktet innstilt på å stemme for flertallets forslag om at Trondheim kommune ikke skal øke sin andel midlertidige ansettelser, gjennom å føre en god personalepolitikk. men forslaget innebar også en fordreid beskrivelse av konsekvensene av forslaget det skal forhandles om, som vi ikke nødvendigvis deler. Derfor måtte vi stemme imot, sier Åm.

På forsiden nå