Deler byen i flere deler

Fra 2010 vil trolig kollektivtransporten i Trondheim bli betjent av en rekke ulike private busselskap. Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag vil helst at flere aktører deler byen mellom seg.

Saken oppdateres.

Den fremtidige organiseringen av kollektivtrafikken i Trondheim og Klæbu skal opp til politisk behandling denne uken. I slutten av april vil fylkestinget endelig ta stilling til om det blir anbud, og i hvilken form det skal ha.

I helga fikk fylkesordføreren ryggdekning i eget parti da Sør-Trøndelag Ap vedtok å åpne for anbudskonkurranse som en av mulige løsninger på kollektivtransporten i Trondheim.

Nå er fylkesrådmannens utredning om spørsmålet klar, og der frarådes politikerne til å gå inn for et eget fylkeskommunalt selskap som skal kjøre buss i Trondheim og Klæbu. Rådmannen går inn for at alle bussruter legges ut på anbud. Torsdag skal saken behandles i komiteen for samferdsel i fylkeskommunen.

Frykter nytt monopol

Det er politisk flertall for å gå ut av avtalen fylkeskommunen har med Team Trafikk, og innby til en anbudsrunde om bussen, men fylkesordfører Tore O. Sandvik (bildet) er redd for å komme i en situasjon der man skaper en ny monopolsituasjon for et privat selskap. Han har nå bedt om en utredning der byen deles inn i ulike soner, og at man opererer med flere selskap som skal dele på bussrutene.

– Det har de gjort i Oslo med stort hell. Ved å dele inn i såkalte rutepakker kan vi unngå at en aktør blir for mektig. På denne måten blir det også lettere med oppstillingsplasser for bussene som kan fordeles på flere steder i byen. Gjennom å ha flere aktører skaper vi også en sunn konkurranse dem imellom der de vil løfte seg i forhold til hverandre. Vi må passe oss for ikke å legge alle eggene i en kurv dersom vi skal gå inn for anbud, sier Sandvik.

Ikke konkludert

Arbeiderpartiet har ikke konkludert med hvilken modell de ønsker for kollektivtrafikken, og Sandvik holder fortsatt døra på gløtt for at et fylkeskommunalt selskap kan drive hele eller deler av transporten i Trondheim.

– Team Trafikk kan også fortsatt komme på banen, men til nå har de valgt å holde seg passive. De har ballen. Vi har bedt om en oversikt over kostnadene de har med å kjøre buss i Trondheim, men den får vi ikke. Vi trenger en oversikt som gjør oss i stand til å garantere overfor byens befolkning om at pengene vi bruker på buss brukes på en best mulig måte, sier Tore O. Sandvik.

Jubel i Høyre

Høyres gruppeleder i fylkestinget, Torhild Aarbergsbotten, er svært tilfreds med at fylkesrådmannen nå anbefaler anbud, og at Sør-Trøndelag Ap åpner for en anbudsrunde. Men hun er usikker på om Ap bruker trussel om anbud bare for å presse Team Trafikk ved forhandlingsbordet.

– Er dette bare en brekkstang blir jeg veldig skuffet. Nå har vi en unik mulighet til å sikre at vi får en busstjeneste til riktig pris. Ingen klarer å overbevise meg om at det er mulig å få til uten et anbud. Vi har tapt millioner over mange år på å drive som vi har gjort, sier Aarbergsbotten.

SVs Ola Huke har større problemer med å gå inn for en anbudsrunde.

– SV er imot konkurranseutsetting, og jeg kommer til å følge vedtaket i mitt parti i dette spørsmålet. Vi har ikke tatt endelig stilling til saken, sier Huke som antyder at han ønsker seg en mellomløsning der deler av kollektivtransporten fortsatt blir offentlig.

 
På forsiden nå