Bygger høyblokker for studenter på Moholt

Nå skal det bygges studentboligtårn i Trondheim: På Moholt vil det i løpet av det neste året reise seg fem høyblokker med en høyde på ni etasjer.

Treblokker: Tun og tårn heter vinnerutkastet som MDH Arkitekter stod bak for nye Moholt studentby. 

Saken oppdateres.

– Her vil studentene få luft under vingene. Fra toppetasjene vil det bli utsikt over hele byen, sier Knut Solberg, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

Nå kan han glede seg over at regjeringen i år vil finansiere 2000 nye studentboliger. 220 av disse vil bli etablert på Moholt. Dermed er SiT et godt stykke på vei i forhold til Moholtprosjektet som omfatter en utbygging på 632 nye studentboliger i det de kaller studentboligtårn.

– Vi er godt fornøyd med at vi har fått tildelt midler for nye studentboliger. Nå håper vi at vi får tildelt resten neste år, sier Solberg.

Statsstøtten innebærer at staten gir SiT et rente- og avdragsfritt lån på 300000 kroner per hybel.

Parkeringsplass

Det er den store parkeringsplassen på Moholt studentby som skal fortettes med høyblokker. Boligdirektør i SiT, Lisbeth Glørstad Aspås, håper på byggestart i løpet av få uker.

– Vi ønsker å ha mest mulig klart til studiestart i 2016. Derfor ønsker vi å komme i gang så raskt som mulig, sier Aspås.

Les også: 100 ledige studenthybler i Trondheim

I hver etasje i de fem blokkene blir det 15 hybler med felles kjøkken og stue. Hyblene er på drøyt 10 kvadratmeter, og vil i tillegg ha eget bad.

– Vi ser at mange studenter sliter med ensomhet, spesielt når de kommer til byen som nye studenter. Vi har tro på slike fellesløsninger for å skape gode sosiale miljø, sier Aspås.

I blokkene vil det også bli rundt 45 hybelleiligheter.

Massivt tre

Det var i 1964 første del av Moholt studentby stod klar for studenter, og ti år senere var byggetrinn to ferdig. I dag bor rundt 2200 studenter innenfor de teglsteinskledde lavblokkene mellom Omkjøringsveien og Jonsvannsveien.

Men nå blir det ikke mer teglstein på Moholt:

– Vi skal bygge i massivt tre, og dette blir de høyeste studentblokkene hvor vi benytter tre også i de bærende konstruksjonene. Dette er noe vi gjør på bakgrunn av dialog med Byantikvaren og byplankontoret. Vi skal ikke etterligne det som er der fra før, men vi skal bygge noe nytt som tilpasser seg omgivelsene. Vi tror dette skal bli veldig bra, sier Aspås.

Hun sier at de har testet brannsikkerheten når de nå satser på tre:

– Vi gjennomførte en branntest, og det viste seg at treet har gode egenskaper. Det er god brannmotstand i tre som er så tykt og tett, sier Aspås.

Barnehage

Midt mellom de t-formede blokkene planlegges et sirkelformet aktivitetsbygg i to etasjer.

– Her håper vi det skal bli et kommunalt bibliotek. Vi ønsker oss også studentrettede aktiviteter både i aktivitetsbygget og i første etasjene i boligblokkene, sier Aspås. Sykkelverksted, treningssenter, kafé og fellesvaskeri er noe av det som kan komme innenfor veggene.

Et steinkast unna blokkene kommer en ny barnehage som skal erstatte to gamle studentbarnehager. Dette vil bli byens største, med plass til nærmere 170 barn.

Aksjoner i Blomsterbyen

Reguleringsplanen for den nye studentbyen ble behandlet i bygningsrådet tidligere i februar, og skal til endelig behandling i bystyret nå på torsdag. Bygningsrådet var positive til planene, men ga samtidig klare restriksjoner på SiTs videre utbyggingsplaner i området. SiT har tidligere lansert utbygging av 160 private boliger i Prestekrageveien med adkomst fra Blomsterbyen. Dette protesterte beboere i Blomsterbyen kraftig på fordi de var sterkt bekymret for den økte trafikkbelastningen i de bratte boliggatene. De får full støtte hos politikerne: Salgsboliger vil ikke bli tillatt uten at de får adkomst fra Jonsvannsveien, vedtok et enstemmig bygningsråd.

Les også: SiT legger opp til omkamp på Moholt

Aspås sier at de ikke har tatt stilling til om de vil gå videre med disse planene.

– Nå har vi ønsket å prioritere byggingen av studentboliger, sier Aspås.

Byggeklare: Regjeringen vil i år finansiere bygging av rekordhøye 2000 nye studenthybler. 220 av dem kommer i Trondheim, på parkeringsplassen til Moholt studentby. 

Byggeklare: Regjeringen vil i år finansiere bygging av rekordhøye 2000 nye studenthybler. 220 av dem kommer i Trondheim, på parkeringsplassen til Moholt studentby. 

På forsiden nå