Fant tysk porselen i Trondheim nøyaktig 75 år etter krigen startet

9. april skulle Henrik Todal fjerne skrot fra sjøbunnen i Ladebassenget. Han fant noe helt spesielt.

Denne tyske tallerkenen ble funnet under en opprydding i havnebassenget i Trondheim.   Foto: silje jørgensen

Saken oppdateres.

9. april i år ble det markert at det var 75 år siden invasjonen av Norge under annen verdenskrig. Samme dag var dykker Henrik Todal ved Trondheim sjøservice på bunnen av Ladebassenget i forbindelse med prosjektet «Renere havn». Dykkeren skulle finne skrot og ta det med opp av sjøen.

- Jeg fant en tallerken. Jeg pirket vekk noen albueskjell, og skrubbet den med dykkerhansken før jeg tok den med opp, sier han til Adressa.no.

Følg Adresseavisen på Instagram

Nazisymbol på baksiden

Den skitne tallerkenen skulle vise seg å være en skikkelig historisk skatt.

- Det er en tysk porselenstallerken. Det var jo litt artig å finne den på denne datoen, sier han.

På baksiden kan man tydelig se et hakekors, samt navnet på porselensfabrikken.

Han var ikke spesielt overrasket over at sjøbunnen hadde noen hemmeligheter fra krigens dager.

- Det var såpass mye aktivitet i disse havnebassengene under krigen, sier han.

Lik adressa.no på Facebook

Funnet på sju meter

Før påske begynte de første fysiske arbeidene i prosjektet. Sjøbunnen er skannet, og man vet hvor det er gjenstander som må fjernes før det kan mudres.

- Det er usikkert hvor lenge vi holder på. Det kommer an på hva vi finner. Det kan ta flere måneder, sier dykkeren.

Foreløpig er det kun den ene tallerkenen som har dukket opp. Den ble funnet på om lag sju meter. Tallerkenen var tydelig brukt og hadde spor etter knivbruk.

- Den var helt intakt, Det var ingen skår. Den var sånn sett perfekt. Det er artig å finne slike suvenirer. Jeg håper jeg får beholde den, sier Todal.

Følg Adresseavisen på Twitter

Har startet mudringen

Han avslører at han har en liten samling med gjenstander som han har hentet opp fra sjøen.

Onsdag 15. april startet entreprenøren å mudre i Nyhavnas indre basseng. Først mudres fotavtrykket til strandkantdeponiet. Massene fra denne mudringen legges i sjøbunnsdeponiet utenfor Dora 1.

– Jeg synes det er veldig godt å være i gang etter år med planlegging, sier prosjektleder for Renere havn, Silje Salomonsen til Trondheim havn.

Dykkeren Henrik Todal håper han får beholde den spesielle tallerkenen.  
    
      (Foto: henrik todal)

Dykkeren Henrik Todal håper han får beholde den spesielle tallerkenen.   Foto: henrik todal

Baksiden av tallerkenen som ble funnet av Henrik Todal viser tydelig hvor og når tallerkenen stammer fra. 
    
      (Foto: silje jørgensen)

Baksiden av tallerkenen som ble funnet av Henrik Todal viser tydelig hvor og når tallerkenen stammer fra.  Foto: silje jørgensen

Det fysiske arbeidet i prosjekt Renere havn er i full gang. Lektere, gravemaskin og ansatte fra det belgiske selskapet Envisan NV har ankommet Trondheim og startet med oppryddingsarbeidet som skal gjøres i Trondheim havn. 
    
      (Foto: silje jørgensen)

Det fysiske arbeidet i prosjekt Renere havn er i full gang. Lektere, gravemaskin og ansatte fra det belgiske selskapet Envisan NV har ankommet Trondheim og startet med oppryddingsarbeidet som skal gjøres i Trondheim havn.  Foto: silje jørgensen

Mudringen i Nyhavna er i gang. En gravemaskin på arbeidsflåten fyller en lekter med mudringsmasser. Når lekteren
er fylt, blir den dratt til sjøbunnsdeponiet hvor massene blir plassert.  
    
      (Foto: Silje M. Jørgensen)

Mudringen i Nyhavna er i gang. En gravemaskin på arbeidsflåten fyller en lekter med mudringsmasser. Når lekteren er fylt, blir den dratt til sjøbunnsdeponiet hvor massene blir plassert.   Foto: Silje M. Jørgensen

Renere havn
 • Renere havn er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune.
 • I Trondheim er sjøbunnen forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter som bly, kobber, PAH, PCB og TBT.
 • Sjøbunnen er i dagen av de største kildene til miljøgifter i vannmiljøet og det må gjøres tiltak.
 • Tiltakene er utarbeidet av NGI, DNV og Multiconsult på oppdrag fra Trondheim kommune og Trondheim Havn.
 • Oppryddingen har en kostnadsramme på 221 millioner kroner. Miljødirektoratet støtter 75 % av kostnadene.
 • Arbeidet utføres av det belgiske firmaet Envisan NV, et datterselskap av entreprenøren Jan De Nul Group.
 • I løpet av 2015 og 2016 skal det mudres i Nyhavna, Kanalen og Brattørbassenget. I de samme områdene pluss Ilsvika skal det også tildekkes med rene masser.
På forsiden nå