Denne veien er åpen igjen

Nå blir det enklere for bilister mellom Melhus og Trondheim.

Heimdalsvegen åpner i dag etter å ha vært stengt siden 2. mai. Den er blitt betydelig opprustet med naturstein langs veien og bekken Søra.  Foto: Statens vegvesen

Saken oppdateres.

Fylkesvei 900 Heimdalsvegen har vært stengt etter døgnkontinuerlig veiarbeid i 11 dager. Onsdag klokken 15.00 er den igjen klar til bruk.

LES OGSÅ: Nå bygges denne veien

Mangler 200 meter

Ifølge Statens vegvesen er det første asfaltlaget lagt på 3,8 kilometer av totalt 4 kilometer bilveg. Det gjenstår arbeid på den øverste delen før rundkjøring Kattem, og den blir ikke klar før oppgraderingen av de kommunale ledningene er gjort ferdig.

I tillegg til asfaltering er det også satt kantstein og lysmaster, og lagt trekkerør for kabler. 

- Vi har forståelse for at det har vært utfordrende for naboene med døgnarbeid, og er takknemlig for den tålmodigheten de har vist i denne perioden, sier byggeleder Knut Edvardsen i Statens vegvesen.

Alt klart til høsten

I oktober skal Heimdalsvegen stå helt ferdig. Deler av den fire kilometer lange gang- og sykkelvegen er allerede i bruk, men resten vil altså være på plass til høsten

Statens vegvesen opplyser at den bygges i et område med vanskelige grunnforhold, og en viktig del av prosjektet er å sikre og stabilisere området. Bekken er lagt i nytt løp og legges høyere i terrenget for å få sikret veg og dalbunn. Det er også laget gytedammer for å bedre forholdene for sjøørret i Trondheimsfjorden.

Første lag asfalt er lagt på det meste av Heimdalsvegen.  
        
            (Foto: Statens vegvesen)

Første lag asfalt er lagt på det meste av Heimdalsvegen.   Foto: Statens vegvesen

På forsiden nå