Her kan det bli lange køer

Elgeseter bru rehabiliteres, og fra 1. juni til 16. august vil det bli innsnevringer som får store følger for trafikken.

Det var redusert fremkommelighet over Elgeseter bru natt til mandag. 

Saken oppdateres.

- Vi er bekymret for framkommeligheten til bussene fordi kollektivfeltet forsvinner. I rushtiden kjører over 100 busser her. Det kan bli køer og vi oppfordrer folk om å finne alternative ruter til og fra sentrum, sier byggeleder Martin Myhre i Statens vegvesen i en pressemelding.

Rehabiliteringen av Elgeseter bru gjøres om sommeren når det gir minst ulemper for trafikken. I fjor ble kjørebanene utbedret, i år er det fortau og sykkelfelt.

Vegtrafikksentralen meldte like før midnatt natt til mandag at det er redusert fremkommelighet. De melder at det er fare for kø.

Slik berøres trafikken

1. juni - 22. juni: Ett felt inn mot byen stenges, og fortau og sykkelfelt på vestsiden (sykehussiden) stenges.

22. juni - 16. august: Innsnevring til ett felt i hver retning. Klostergata blir stengt mellom Vollabakken og Studentersamfundet. Det blir ikke mulig å svinge til venstre opp forbi Studentersamfundet når man kommer fra sentrum. Tilsvarende må all trafikk som kommer fra Singsaker/Gløshaugen-området velge andre veier inn mot sentrum.

- Ta hensyn

Gang- og sykkelvei blir stengt på én side. Bruk gangfeltene på hver side av brua hvis du må krysse. Det blir trangt over brua, og vegvesenet oppfordrer gående og syklende til å ta hensyn til hverandre.

LES OGSÅ: Her skal ett kjørefelt stenges

Innsnevringen gjøres som ledd i rehabiliteringen av Elgeseter bru, et prosjekt som skal pågå frem til 20. august. I fjor ble det arbeidet med kjørefeltene, mens det i år er fortau og sykkelfelt over brua.

- Tiltakene som berører trafikken sterkest blir utført når bussene kjører sommerruter og det er ferietid, sier byggeleder Martin Myhre i Statens vegvesen til egen nettside.

Elgeseter bru ble åpnet i 1951.

Statens vegvesen skal utbedre Elgeseter bru. 

Statens vegvesen skal utbedre Elgeseter bru. 

På forsiden nå