Lite fornøyd med bussen i Trondheim

Mens flertallet i Oslo er fornøyd med kollektivtilbudet, er trønderne lite fornøyde. Ikke rart: Det brukes mer penger i hovedstaden og du kommer raskere frem.

Saken oppdateres.

Storbyredaksjonen har testet kollektivtrafikken i Oslo, med en tur fra den ene enden av bykjernen til den andre. Det tok 17 minutter, med overgang mellom trikk og bane. En tilsvarende tur med buss i Trondheim tar ikke bare lengre tid. Usikkerhetsmomentene i forhold til avgangstid og buss-skifte er langt flere. En test Adresseavisen utførte etter innføringen av kollektivfelt, viste at bilen «vant» med åtte minutter på strekningen Solsiden - Tempe. Bussen kom frem etter vel 25 minutter.

Befolkningen i storbyene vurderer kollektivtilbudet svært ulikt. Oslo-folk er desidert mest positive. 52 prosent er enten «svært fornøyd» eller «fornøyd» i hovedstaden. Tilsvarende tall for Trondheim er 31,7 prosent. I Bergen er andelen fornøyde enda litt lavere, mens siddiser er noe mer fornøyde med sine busser.SI DIN MENING: Er du fornøyd med kollektivtilbudet?God sirkel

Oslo bruker nesten tre ganger så mye penger per innbygger på kollektivtilbud som Hordaland og Sør-Trøndelag.

- Det gjelder å komme inn i en god sirkel. Det har Oslo klart bedre enn andre norske byer, sier instituttsjef Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt.

Han utdyper: - Offentlige tilskudd til kollektivtrafikk gir mulighet for bedre tilbud, noe som gjør at flere bruker det. Da blir det mer penger til å forbedre tilbudet ytterligere, og enda flere vil bruke det.

Best i hovedstaden

Han er ikke det minste overrasket over at Oslo kommer best ut.

- Nei. For Oslo har det klart beste kollektivtilbudet i Norge. Folk vil ha hyppige og punktlige avganger med kort reisetid. Jo større bysentrum, desto lettere er det å lage et slikt tilbud.

I 2007 utgjorde Oslo fylkeskommunes tilskudd til Oslo Sporveier 1655 kroner per innbygger. I Hordaland var tilskuddet til bussrutene 653 kroner per innbygger, viser tall fra KOSTRA.

Sør-Trøndelag er de som bruker minst på kollektivtransport per innbygger – 548 kroner – mens Rogaland bruker 1105 kroner.

- Det er klart at det er en sammenheng mellom pengene man bruker og om folk er fornøyde. Men det er også viktig hvor mye passasjerene betaler inn, sier Fridstrøm.

Slakter veinettet

Han er mer overrasket over den store misnøyen med veistandarden i de store byene.

Her er beboerne i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo samstemte: Utviklingen går i feil retning. Totalt er bare 14 prosent fornøyd med utviklingen i trafikksituasjonen de siste fem årene.

- Det skyldes trolig at veikapasiteten ikke er noe særlig utvidet de siste fem årene, mens trafikken bare har vokst, sier Fridstrøm.

 
På forsiden nå