Det ble «Sjøgangen»

Den nye brua på Brattøra har fått navn.

Saken oppdateres.

Etter en lang debatt og ditto votering, gikk et snaut flertall i formannskapet tirsdag formiddag inn for å kalle tverrforbindelsen på Brattøra «Sjøgangen».

Forslaget ble fremmet av Geirmund Lykke (KrF) og Tone Stav (H).

- Morsom dobbelbetydning

Arbeiderpartiet holdt til det siste på «Rockebrua» ettersom brua skal få kunstnerisk utsmykking med utgangspunkt i pop og rock.

Varaordfører Knut Fagerbakke (SV) mente «Sjøgangen» minnet han om en fosning som ikke helt vet hvorfor han er på vei til byen. Fagerbakke gikk inn for «Stasjonsbrua», og fikk følge av Jon Gunnes (V).

Fremskrittspartiets Kristian Dahlberg Hauge foreslo at navnet burde auksjoneres bort, men fikk ingen politisk støtte for det.

Lykke mente »Sjøgangen» er velegnet med en morsom dobbelbetydning. Lykke konstaterte at Nekolai Dahls navn ble lansert i navnediskusjonen. Men heder til den kjente gründeren bør kanskje skje ved å døpe en veistrekning på Brattøra i hans navn. Lykke nevnte at Nordre avlastningsvei bør få nytt navn.

Valgte bort «Trønderbrura»

I februar i år oppfordret Trondheim kommune folk til å komme med forslag om navn til gangbrua. Totalt kom det inn 81 navneforslag. Publikum, Ungdommens bystyre, Byhistoriekomiteen og Trondhjems historiske forening var blant bidragsyterne.

Lettvintbrua, Luftbroen, Lokomotivbrua, Snarbrua, Triumfbuen, Pirbuen, Trønderbrura, Ønskekvisten og Bortkastabrua var noen av forslagene som ble vurdert - og vraket.

Formannskapet i Trondheim sto i etterkant igjen med fire navn som Kultur-, idrett- og friluftslivkomiteen foreslo for politikerne.

Valget sto mellom Stasjonsbrua, Tverrforbindelsen, Fosenbrua og Sjøgangen. Valget falt altså på det siste.

Så gjenstår å se om navnet Sjøgangen faktisk blir brukt. Verftsbrua blir som kjent av folk flest kalt Blomsterbrua på grunn av utformingen.

 
 
 
På forsiden nå