Paraplytak mot regnvær

Thomas Angells gate kan få et glasstak som kan slås sammen som en paraply.

Dette er en av skissene over det foreslåtte glasstaket. 

Saken oppdateres.

De som handler i Midtbyen i Trondheim skal nå kunne unngå å plages av vått trøndervær, om det blir noe av planene om et sammenleggbart glasstak over Thomas Angells gate. Et glasstak som kan slås sammen nesten som en paraply er ideen som kommer fra Arc Arkitekter.

- Kan komme til å se annerledes ut

Planene kom først opp i 2009 og ble lansert av Reitan-selskapet E. C. Dahls Eiendom.

LES OGSÅ: Paraply over Thomas Angells gate


Det har imidlertid tatt lang tid, og ennå er det et godt stykke fram før planene eventuelt blir en realitet.

Øyvind Dalen Sørbøl ved byplankontoret i Trondheim kommune er saksbehandler, og er nå i gang med å behandle saken og skrive rådmannens innstilling.

- Saken skal først opp i bygningsrådet så snart vi får det til, og så ut på høring, sier Sørbøl til adressa.no.

Det er Arc Arkitekter som har stått for utformingen av glasstaket. Arkitekt Haakon Harrystad fra Arc Arkitekter understreker at det foreløpig er tidlig i prosessen.

-  Skissene er ment som et illustrasjonsforslag til reguleringsplanen og det kan tenkes at den endelige utformingen vil se noe annerledes ut, sier Harrystad.

De vil etterhvert stille ut en modell av gaten på «Bytorget» i Erling Skakkes gate 14.

Må ta hensyn til brannbiler

Det har vært en lang prosess fra ideen ble lansert i 2009. En av årsakene er hensynet til at brannvesenet skal kunne rykke ut og evakuere fra takene med sine høydekjøretøy om det blir nødvendig, uten å hindres av glasstaket.

- Derfor har vi lagt til grunn at glasstaket skal kunne slås sammen på en enkel og hurtig måte. Det at glasstaket kan kollapses vil også gjøre renhold og eventuelle reparasjoner enklere, sier Harrystad.

Glasstaket skal kunne være oppe hele året.

- Hovedpoenget med glasstaket er at det skal gi ly ved nedbør som gjør at folk ønsker å bruke gaten også i ruskevær. Normalt har Trondheim litt over 200 dager med nedbør hvert år, og ca 70-100 dager med snødekke, sier Harrystad.

Han understreker at gaten ikke skal lukkes, og at taket ikke skal komme i konflikt med eksisterende bebyggelse.

Det skal lages løsninger som skal forhindre at snø blir liggende på taket.

Åtte meter bredt

Strekningen som kan få glasstak, er rundt 150 meter lang. Det totale arealet er på Thomas Angells gate er 1670 kvadratmeter, og planen er at omtrent 36 prosent av området skal ha en overdekning. Det foreslås at glasstaket skal deles opp i fire deler som hver er mellom 15 og 30 meter lange. Glasstaket vil bli ca åtte meter bredt.

Arkitektkontoret har også hentet inn erfaringer fra Bergen kommune, som har hatt et glassoverbygg over Torgallmenningen i sentrum siden 1999. Arkitektkontoret har blant annet spurt politiet i Bergen om det har vært flere tilfeller av hærverk, vold, småkriminalitet og annet bråk som følge av glasstaket.

Ifølge et svarbrev fra politistasjonssjef Olav Valland ved Hordaland politidistrikt har de ikke opplevd noen økning av slike problemer som følge av glasstaket.


- Har lært av Bergen

- Skepsisen fra næringslivet var stor da Bergen kommune foreslo å bygge glasstak over deler av Torgallmenningen, men etter at glasstaket kom opp, har næringslivet snudd. Det har imidlertid vært problemer knyttet til valg av byggematerialer til glasstaket på Torgallmenningen som har medført at tiltaket har blitt omdiskutert, sier arkitekt Haakon Harrystad.

Blant annet var det problemer fordi søylene rett og slett ikke tålte det fuktige bergensværet- les mer om dette på bt.no.

Harrystad sier imidlertid at de har hatt kontakt med Bergen kommune for å lære av feilene i forbindelse med Torgallmenningen, og at de mener å kunne unngå lignende problemer i Thomas Angells gate.

Glasstaket over Thomas Angells gate har vært et hjertebarn for E. C. Dahls Eiendom i flere år.

– Hvis glasstaket ikke blir bra, så må vi ta det ned igjen. Men jeg har tro på at det blir bra, sa konstituert administrerende direktør og teknisk sjef Arne Opsal ved E. C. Dahls Eiendom til Adresseavisen i april i år.Tanken er å gjøre Midtbyen attraktiv for kundene.

Byantikvaren har imidlertid varslet motstand i saken.

- Byantikvaren har fra første stund klart anbefalt at denne måten å behandle bygatene og byrommene i Midtbyen på ikke bør aksepteres, skriver byantikvar Gunnar Houen i et brev fra 2010.

Byantikvaren mener dette er i strid med Cicignons byplan.

Dette er en av de mulige løsningene for glasstaket i Thomas Angells gate. 

Dette er en av de mulige løsningene for glasstaket i Thomas Angells gate. 

Er det en god idé med glasstak over Thomas Angells gate?
Du må velge et alternativ
På forsiden nå