Legionella i dusjene i høyblokk

Prøver viser at én av høyblokkene på Tempe i Trondheim har hatt for høye verdier av legionella i varmtvannsanlegget.

Saken oppdateres.

For to uker siden ble det kjent at en mann i 60-årene var lagt inn med legionærsyken ved St. Olavs Hospital. Mannen var alvorlig syk, men han er nå i bedring, opplyser smittevernoverleve Eli Sagvik i Trondheim kommune.

Beboerne i høyblokka ble varslet og bedt om å desinfisere dusjene sine.

Det ble også iverksatt gjennomspyling av alle tappepunkt med vann på 70 grader i fem minutter.

- Trolig smittet hjemme

Prøvene som ble tatt viser nå at det ble funnet legionella i varmtvannsanlegget og dusjen.

- Det er dermed sannsynlig at mannen ble smittet hjemme hos seg selv, opplyser smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune.

Legionella smitter ved at man puster inn små vanndråper fra infiserte vannsystemer.

Eldre utsatt

Dette kan skje for eksempel under dusjing. Det er vanligvis ikke noen fare med vann som renner fra krana, så det er ikke farlig å drikke kranvann.

Smittefaren er svært liten for friske personer, men eldre og personer med nedsatt immunforsvar er mer utsatt.

LES OGSÅ: Alle dusjene stengt etter legionella-funn


Sjelden sykdom

Legionella-smitte er sjeldent i Norge. I hele 2010 ble det kun registrert to tilfeller av sykdommen i Trondheim. I 2011 ble det registrert tre tilfeller.

Her kan du lese mer om hvordan du kan forebygge legionella-smitte i ditt eget hjem.

Beboerne i denne blokka på Tempe har fått beskjed om mulig legionella-smitte. 

Beboerne i denne blokka på Tempe har fått beskjed om mulig legionella-smitte. 

Smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune. 

Smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune. 

På forsiden nå