Skuffet over at Støre droppet psykiatri-besøk

Psykiatrimiljøet på Brøset er skuffet over at helseministeren ikke kom besøk. –Nok en gang settes psykiatrien til side, sier forskningsleder Roger Almvik.

- Fagmiljøet ønsker selv endringer velkommen, men vi frykter at vi vil bli neglisjert igjen, sier forskningsleder Roger Almvik ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern. 

Saken oppdateres.


Etter den omfattende psykiatridebatten i kjølvannet av 22. juli-rettssaken, håpet fagmiljøet i Trondheim selv på større psykiatri-fokus.

Da de i forrige uke fikk vite at helseministeren skulle til Brøset under denne ukens besøk i Trondheim, så de frem til å gi en omvisning og orientering - med nybygg og sikkerhetspsykiatri blant temaene.

Det ble det ikke noe av.

LES OGSÅ: 15 personer har dødd uventet på St. Olavs Hospital i år

Frykter neglisjering

- Det har vært bebudet endringer i norsk rettspsykiatri etter rettssaken. Vi mener selv at vi er sentral i det arbeidet. Sikkerhetspsykiatrien har vært en bortgjemt del av psykisk helsevern. Det stormet rundt oss under 22. juli-rettssaken, og tidvis var kritikken urettmessig. Fagmiljøet ønsker selv endringer velkommen, men vi frykter at vi vil bli neglisjert igjen, sier forskningslederen ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern.

Han understreker at statsråden må legge opp planen slik han selv ønsker, men sier de hadde sett frem til å informere Støre.

- Vi ville legge frem hvordan Norges kanskje beste miljø for fengsels- og sikkerhetspsykiatri jobber, og vise ham rundt i våre tildels begredelige lokaler, delvis fra 1860, hvor våre pasienter må oppholde seg over lang tid - noen faktisk over flere år, sier Almvik.

Pasienter i skuterdresser

Sammenlignet med for eksempel svenske institusjoner er bygningsmassen på Brøset helt utdatert, mener han.

- For to år siden var det tre til fire grader på pasientrommene på Brøset. Vi måtte kjøpe skuterdresser som en midlertidig løsning. Pasientene hadde på seg dressene i cirka et døgn, før det tekniske ble ordnet. Slike utfordringer er ikke et rettspsykiatrisk miljø verdig, sier han.

I sommer skrev Adresseavisen at fremtiden til den regionale sikkerhetsavdelingen uklar, til tross for vedtak om flytting til et fremtidig nybygg på Østmarka. Fagmiljøet på Brøset har igjen bedt om at planene for ny sikkerhetsavdeling vurderes på nytt.

- Det er allment kjent at psykiatribygg ikke prioriteres av sentrale myndigheter. Vi har lenge fått lovnader om nybygg i mange år og selv om bygging av regional sikkerhetsavdeling ble vedtatt i 2005 er det lite tegn til fremdrift, mener Almvik.

Ber om mer tid

Helseminister Jonas Gahr Støre sier han gjerne vil besøke Brøset ved en senere anledning.

- Jeg har ikke har avlyst besøket på Brøset, tvert i mot ser jeg frem til et slikt møte men jeg ber om litt mer tid. Jeg har vært i jobben i noen få dager, og dette er viktige spørsmål som jeg vil sette meg nøye inn, før jeg besøker dyktige fagfolk ved en senere anledning, sier Støre til Adresseavisen.

Han viser til at hans forgjenger Anne Grete Strøm-Erichsen hadde planlagt møtet, og at hun har jobbet lenge med problemstillingen.

- En så viktig sak krever at man har god informasjon om tema av respekt for de som gjør jobben.

Når det gjelder problemstillinger innenfor rettspsykiatrien må Norge som andre land finne gode svar på dette.

- Nok en gang må psykiatrien vike, sier miljøet, som mener psykiatribygg ikke prioriteres?

- Jeg kan forsikre dem om at slik er det ikke. Jeg vil være til stede og gå grundig inn i temaet, sier Støre.

På forsiden nå