- Trondheim fengsel er en lekestue i forhold til Ullersmo og Ila

- Men vold og konflikter er vanlig, sier Chris (40).

Chris mener det er mange årsaker til at det oppstår konflikter i fengselet. Han ønsker ikke å stå frem med full navn og bilde. 

Saken oppdateres.

Han hevder at han selv ikke har vært involvert i noen episoder inne i fengselet, men han bekrefter at det skjer jevnlig.

Han har sittet i fengsel i snart 16 år, og har sonet både på Ullersmo og Ila på Østlandet, før han ble overflyttet til Trondheim.

- Det mest vanlige er knuffing og slåssing. Fengselet er et speilbilde av det store samfunnet ute. Det er bare et minisamfunn som er lukket og med ulike personligheter. Det er derfor naturlig at det blir en del konflikter og intriger, sier Chris, og ramser opp det han tror er årsaken til at dette skjer:

* De innsatte er i en veldig uvant situasjon, og det gjør at man blir ekstra følsom

* Du sitter veldig mye i isolasjon i norske fengsler

* Innholdet i soningen - for dårlig tilbud, aktiviteter, utdannelse og rehabilitering

- Typiske hendelser som skjer mellom innsatte skyldes misforståelser. Nå er det folk fra hele verden her med ulik bakgrunn og ulike språk, og mye skjer med bakgrunn i dette, sier han.

Chris (40) sitter på forvaringsavdelingen, etter å ha blitt idømt lovens strengeste straff for blant annet å ha drept to personer. Ett av drapene skjedde da han var ute på permisjon under soning for det første drapet.

Konflikter er vanlig

I forbindelse med en spørreundersøkelse Adresseavisen har gjennomført blant de innsatte ved Trondheim fengsel, svarer 58 prosent «ja» på spørsmål om det er vanlig med konflikter mellom de innsatte. De vanligste hendelsene er vold og hevnaksjoner, og mange av dem skyldes at grupperinger/gjenger tar oppgjør med hverandre innenfor murene.

Chris' erfaringer er at miljøet er tøffere blant de innsatte i Oslo-fengslene enn i Trondheim.

- Trondheim fengsel er en lekestue i forhold til der jeg har vært tidligere. De fleste innsatte har et ønske om å sone i fred og ro, og vi som har lange dommer vil bare være i fred, sier 40-åringen.

Intern rangering

Én av årsakene til konfliktene ligger i et internt rangeringssystem blant de innsatte. For eksempel ligger de som soner for seksuelle overgrep lavest på rangstigen.

- Det viktigste skillet mellom fangene ligger i hva du sitter inne for. Den dommen du sitter for definerer deg som person. Jo grovere du sitter for, har mer innflytelse enn de som sitter inne for småtyverier eller voldtekter. Slik fungerer systemet. De som har begått overgrep mot barn eller voldtekt rangeres lavt i et samfunn som dette, men det gjelder jo i samfunnet der ute også. Det er vanskelig å akseptere de som har gjort noe slikt, sier Chris, og legger til:

- I fengslene i Oslo får du juling med en gang du kommer inn, dersom du er dømt for sedelighet. Her i Trondheim passer folk mer sine egne saker. Jeg synes det er viktig hvordan du oppfører deg overfor andre mennesker. Man må møte mennesker med respekt uansett hva de har gjort, men det betyr ikke at man ikke tar avstand fra det de har gjort, sier han.

Spenning mellom innsatte

En annen innsatt ved Trondheim fengsel har sagt dette til adressa.no i forbindelse med forholdet mellom de innsatte:

«Daglig pågår det småknuffing, det fremsettes trusler og markering av territorium. Alt fra å ta stolen til hverandre til drapstrusler. Mye av dette blir aldri realisert, men det øker uansett spenningen mellom de innsatte.»

Fengselsleder Egil-Ivar Gabrielsen bekrefter at uheldige episoder mellom de innsatte oppstår fra tid til annen.

- Vi jobber med å hente inn informasjon i forhold til fangesammensetning nettopp for å unngå hendelser mellom innsatte. Nå har det ikke vært noen alvorlige hendelser i den senere tiden, men det hender jo at det er tilløp til slagsmål som har medført alvorlige skader. Noe av det som gjør det vanskelig er at vi vet for lite om utlendingene som sitter her, sier Egil-Ivar Gabrielsen.

Studerer jus

Det er fem år til Chris får prøvd sin sak for retten, der han først og fremst vil få retten til å vurdere om han er skikket til å bli løslatt fra forvaringsdommen.

I mellomtiden utdanner han seg, og han har nå ett år igjen på jusstudiene. I tillegg har han tatt to år med administrasjon og ledelse på høgskole.

- Jeg får jo ingen jobb som advokat, men det viktigste for meg er at jeg vokser av det på et personlig plan. Men jeg har andre planer, for eksempel som bilmekaniker. Det liker jeg å jobbe med og det er jo litt mer realistisk, sier Chris.

Men det er ikke lett å planlegge fremtiden når du soner forvaringsdom. Om han slipper ut om fem år vet ingen. Men Chris er tydelig på hva han ønsker seg.

Vil ha et normalt liv

- Jeg ønsker å få meg et normalt liv. En jobb å gå til, et hjem å komme hjem til. Jeg savner det. Jeg har kontakt med hele familien i dag og jeg ringer dem hver uke. Det er viktig å la tiden jobbe for deg. Du kan styre din hverdag og ditt liv her i fengselet. Også er det viktig å splitte opp dommen. Du må ha småting å se frem til, som permisjon, åpen soning og slikt. Hvis ikke blir dommen så uendelig lang, sier Chris.

Og uendelig langt kan faktisk bli realiteten. Chris kan bli holdt innesperret resten av livet, dersom domstolene ikke føler seg sikre på at han virkelig har forandret seg.

Mange av konfliktene som oppstår i fengslene skyldes misforståelser. 

Mange av konfliktene som oppstår i fengslene skyldes misforståelser. 

På forsiden nå