Demonstrerte for asylbarn

Politiske partier og organisasjoner markerte lørdag sin støtte til lengeværende asylbarn i Norge.

Rundt 150 mennesker demonstrerte for asylbarns rettigheter i Trondheim lørdag.  Foto: Charlotte Ø. Sundberg

Saken oppdateres.

Demonstrasjonen i Trondheim er en av flere markeringer i landet lørdag. Markeringen er en reaksjon på Høyesterett-avgjørelsen som ble truffet like før jul der det ble avgjort at to asylbarn ikke får bli. Avgjørelsen skaper presedens for de rundt 400 asylbarna rundt om i landet.

Ina Roll Spinnangr (V) åpnet markeringen i Trondheim med å holde en appell for de rundt 150 fremmøtte.

- Er det riktig å sende ut barna til et land de ikke har kjennskap til? spurte Spinnangr under sin appell.

Hun vektla at barnas tilknytning til Norge burde legges vekt på i asylpolitikken, i stedet for innvandringshensyn.

- Norge må følge konvensjonene man har forpliktet seg til internasjonalt, sa Spinnangr, og henviste til FNs barnekonvensjon.

- Endre regjeringens politikk

Leder Renate Tårnes i Sør-Trøndelag AUF talte moderpartiet imot og kritiserte regjeringens politikk når det gjelder asylbarn.

- Vi har tro på at vi kan endre regjerings politikk i denne saken, sa Tårnes under sin appell.

Under appellen fortalte Tårnes at hun meldte seg inn i AUF på grunn av den solidariteten partiet står for, men at solidariteten blir brutt når det gjelder asylbarna.

- Vi kan ikke gi opp kampen for de svakeste, sa hun.

- Barnas beste

Arrangementsansvarlig Mats Liland i Foreningen av 12. januar forteller at han ble skuffet over Høyesterett-avgjørelsen like før jul.

- Vi vil markere at barnas beste må vektlegges mer i asylpolitikken, sier Liland til adressa.no.    

Representanter fra Grønn Ungdom, Rød Ungdom og Press, som var medarrangør, talte også under markeringen.

Mats Liland i Foreningen av 12. januar arrangerte demonstrasjonen i Trondheim lørdag. 
        
            (Foto: Charlotte Ø. Sundberg)

Mats Liland i Foreningen av 12. januar arrangerte demonstrasjonen i Trondheim lørdag.  Foto: Charlotte Ø. Sundberg

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå