Slakter NTNUs kvalitetssikring

NTNU mangler systemer for å sikre kvaliteten i utdanningen. Sakkyndig komité i NOKUT vil ikke godkjenne NTNUs kvalitetssikring.

NOKUT vil ikke godkjenne NTNUs kvalitetssikring. 

Saken oppdateres.

Den sakkyndige komiteen som har undersøkt kvalitetssikringssystemet, gir stryk til NTNU. Universitetet har ikke gode og systematisk ordninger for å sikre kvaliteten i utdanningen. Kvalitetssikring er altfor mye overlatt til det enkelte miljø. Systemer for å få tilbakemeldinger fra studentene mangler.

Hvis styret i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i sitt aprilmøte følger komiteens innstilling, vil NTNU miste godkjenningen av kvalitetssystemet. Da har institusjonen seks måneder på seg til å få et system på plass. Uten godkjenning kan ikke NTNU opprette nye studietilbud.

Også i 2006, forrige gang kvalitetssystemet ble gjennomgått av NOKUT, fikk NTNU hard kritikk.

Lover bedring

- Jeg sikker på at vi skal klare å få dette i orden innen fristen, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU. Prorektoren synes saken er veldig uheldig for NTNU, men håper at det ikke er noe som vil bli sittende igjen i folks hukommelse.

- NTNU er kjent for gode studietilbud og for å ha etterspurte kandidater. Nå har vi fått påpakning for at vi ikke er profesjonelle nok når det gjelder struktur for kvalitetssikring av utdanningen. Det er vi innstilt på å få i orden.

Ta studentene på alvor

- Manglende systemer for å sikre kvaliteten og for å motta tilbakemeldinger fra studentene. Er ikke NTNU flink nok til å lytte til studentene?

 - Jeg håper vi er det. Men vi må ta på alvor at studentene mener vi ikke er flinke nok til å ta tilbakemeldinger. Her er det variasjoner i organisasjonen. For eksempel ser vi at det humanistiske fakultet kommer best fra det i rapporten.

Bedre ledelse

Kjeldstad påpeker at det finnes systemer for kvalitetssikring, sist vedtatt av NTNU-styret i juni 2012.

– Betyr det at du legger ansvaret for svikten på lavere nivå?

- Jeg legger ikke skylden på lavere nivå. Vi må bli tydeligere på dette i ledelsen. Det spriker for mye, og vi må få et helhetlig system.   

- Hvor alvorlig er denne saken for dere?

- Den er alvorlig. Kvalitetssikringen skal bidra til at vi utvikler utdanningen vår. Potensialet for å bli bedre øker hvis vi har gode systemer, sier prorektor Berit Kjeldstad. 

Prorektor Berit Kjeldstad sier situasjonen er alvorlig. 

Prorektor Berit Kjeldstad sier situasjonen er alvorlig. 

På forsiden nå