Trondheim kan feies på sjøen

Slår alarm om kvikkleireras i nasjonal katastroferapport.

Disse områdene er mest utsatt, ifølge ny nasjonal katastroferapport. 

Saken oppdateres.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), overleverte i ettermiddag rapporten «17 katastrofer som kan ramme Norge - Nasjonalt risikobilde 2013» (NRB) til Justis- og beredskapsdepartementet. Årets risikobilde er det tredje i rekken, og er en sammenstilling av risikoscenarioer.

Et av årets scenarioer dreier seg om kvikkleire, og rapporten fremlegger en mulig katastrofe med utspring på Bakklandet i Trondheim, et område hvor kvikkleire er påvist.

Skrekkscenario

Skulle det gå et stort skred på Bakklandet, er konsekvensen at Nidelva demmes opp, samt at store deler av sentrumsområdene vil oversvømmes på kort tid når den leireskapte demningen ryker.

Kvikkleira vil skylles opp mot Erkebispegården og Domkirka, og videre opp mot Ila. Demningen vil føre til at vannet i elva stiger, og flømme innover sentrum og Øya. Deretter vil demningen sakte brytes ned, og føre til at vannet kommer som en kraftig flom innover de nedre deler av Nidelva.

Kari Øvrelid, regionsjef for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Midt-Norge, sier det er mest sannsynlig at et lite ras kommer først, omtrent et døgn før hovedraset. Dette kan føre til potensielt 200 omkomne og 2500 skadde.

– Ved et slikt forvarsel, vil man rekke å evakuere mange. Men om det kommer et storras uten forvarsel, vil over 1200 mennesker kunne omkomme.

Ingen grunn til redsel

Øvrelid forteller at kvikkleireområdet må påvirkes av erosjon eller aktivitet på stedet, som bygningsarbeide og lignende. Man har sikret langs elvekanten for å unngå erosjon, og alle byggetiltak behandles av kommunens byggesakskontor. NVE samarbeider med kommunen når det gjelder overvåkning og sikring, i tillegg til å kartlegge utløpssonen og det potensielt oversvømte arealet. Slik vil politiet umiddelbart ha det klart hvor de skal sette i gang evakuering.

Øvrelid beroliger med at sannsynligheten for et slikt ras, er veldig liten. Hun forteller at de regner med at et ras vil skje en gang i løpet av 2-3000 år, uten at de kan vite mer om når.

Lite sannsynlig

– Det er ikke sannsynlig at et ras vil komme i nærmeste fremtid, men konsekvensene om det skulle skje, er store. Ingen behøverå være redde for å bo på Bakklandet, men det kan være lurt å følge med på om det graves eller lignende i området.

– Beredskapen om ulykken skulle være ute, er politiets ansvar. Men de siste kvikkleire-hendelsene viser at alle instanser yter det de kan om noe skjer. Alle nasjonale redningsressurser vil også bli påkalt om scenarioet skulle bli virkelighet.

Formålet med NRB er å bidra til økt kunnskap og bevissthet om risiko på ulike områder. NRB tar for seg store, alvorlige hendelser som har konsekvenser for samfunnssikkerheten – og som fordrer samarbeid mellom ulike sektorer.

På forsiden nå