Klarsignal for nytt akuttbygg

I ettermiddag vedtok styret i Helse Midt-Norge at det skal bygges nytt akuttbygg for psykiatriske pasienter på Østmarka i Trondheim.

Østmarka psykistriske sykehus har ventet på nye bygg i over 20 år 

Saken oppdateres.

I ettermiddag ble det klart: Styret i Helse Midt-Norge gjør som styret ved universitetssykehuset St. Olavs Hospital har bedt om: De har vedtatt at det skal bygges nytt akuttbygg for de psykisk syke pasientene ved Østmarka i Trondheim.

- Nå er snakkeperioden over. Nå må vi over på handling. Forholdene på Østmarka er uverdige, og vi kan ikke være bekjent av at dette, når vi vet hvordan det er der, sa tidligere fylkesmann i Sør-Trøndelag, nestleder i styret, Kåre Gjønnes i møtets mest engasjerte innlegg.

Han minnet om at dette er en pasientgruppe som ikke selv går i front og kjemper sin sak.

Anbefalte nybygg

Som Adresseavisen har skrevet om i en rekke artikler, er de bygningsmessige forholdene for psykisk syke pasienter ved Østmarka svært dårlige, og administrasjonen i det regionale foretaket Helse Midt, foreslo denne uka å bygge et nytt akuttbygg på Østmarka, som en midlertidig løsning, før foretaket har råd til et psykiatrisenter på Øya.

Stor spenning

Til tross for anbefalingen fra administrasjonen i Helse Midt, var det knyttet stor spenning til om styret ville slutte seg til forslaget. Årsaken er at skepsisen til Østmarka-bygging blant styremedlemmene fra Møre og Romsdal er stor. Senest denne uken vedtok fylkestinget i Møre og Romsdal en uttalelse der de sier at de er urolig for at det «blir åpnet for en endring i prioritering av kommende investeringer».

Med andre ord: De er redde for at et nybygg på Østmarka vil komme foran et sykehus i Møre og Romsdal. Blant de urolige er både fylkesordfører Jon Aasen og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

  Sistnevnte sitter også i styret i Helse Midt. Styreleder Marthe Styve Holte signaliserte tidlig i debatten at hun ønsket å gå for administrasjonens innstilling om å bygge på Østmarka. Ikke minst fordi det vil gi en besparelse på driften på 15 millioner kroner årlig.

Støre-avklaring

Årsaken til at forholdene for de psykiatriske pasientene har blitt stadig dårligere, er at det er vedtatt bygd et psykiatrisenter, innlemmet i universitetssykehuset, som Helse Midt-Norge ikke har hatt økonomi til å realisere. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er prioritert foran et psykiatrisenter. Men situasjonen for psykiatrien har blitt stadig verre, og styret ved St. Olav har vedtatt at situasjonen ikke er til å leve med for pasientene der.

Eieren, Helse Midt, har imidlertid bare henvist til at sykehus i Møre og Romsdal er først på investeringslista, og derfor avvist å bygge nytt på Østmarka.

I forrige uke kom imidlertid en viktig avklaring: Helseminister Jonas Gahr Støre gjorde det klart at regjeringen går inn for å senke helseforetakenes krav til egenkapital når de skal bygge nytt fra femti prosent til tretti prosent. Dette betyr i praksis at Helse Midt både kan finansiere nytt sykehus i Møre og Romsdal og nytt akuttbygg på Østmarka, parallelt.

KOMMENTAR: Nødvending Støre-reform

Administrerende direktør Daniel Haga understreket at faglig sett er et psykiatrisenter på Øya det beste, og han ønsket å reise debatten om man skal gå for et redusert senter på Øya (til cirka 450 millioner), allerede nå. Ingen grep den ballen i dagens møte.

På forsiden nå