Avviser røde gater på Bakklandet

Ideen om rødmalte gater på Bakklandet, blir skrinlagt av politikerne som heller vil ha heller.

NB: Bildet er manipulert. Slik kunne gatene ha sett ut. 

Saken oppdateres.

Et bredt flertall i formannskapet sa et tydelig nei til rød asfalt, og la til at der det er så smalt at det ikke er hensiktsmessig med skille mellom gående, syklende og bilister, bør det brukes heller.

Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) sier heldekkende rød farge kan virke forvirrende når flere trafikantgrupper skal benytte det samme gatearealet. Ingen av gruppene blir prioritert fremfor en annen.

LES OGSÅ: Avviser røde gater på Bakklandet

En dårlig idé

Saken om rødmalte gater på Bakklandet skapte leserstorm på adressa.no forrige uke. Hele 9578 mennesker stemte i spørreundersøkelsen der vi spurte om Bakklandet kler rød asfalt. 74 prosent svarte nei, 15 prosent svarte ja og 12 prosent brydde seg ikke.

Meldingene fra folk flest var likevel entydige: dette var en dårlig idé. Byantikvaren var av samme oppfatning.

Tirsdag ble saken tema for formannskapet da kommunaldirektør Einar Aassved Hansen orienterte om saken. Kommunalråd Tone Stav (H) foreslo å fjerne den røde fargen fra Bakklandet, både i hele gatebredden og i sykkeltraseene. hun viste til at Baklandet er en historisk bydel som det er svært viktig å ta vare på på en god måte. Rødmalte felt vil overdøve andre farger i bydelen og svekke det historiske miljøet, mente Stav.

LES OGSÅ: Vandalisme på Bakklandet

Heller heller

Men det var syklisten Lykke som samlet det brede flertallet mot rødmaling. Åtte av formannskapets medlemmer sa seg enig med Lykke at heller er et godt alternativ til sykkelfelt der gatene er så smale at det blir lite mening i å skille ut syklistene med egne fargelagte felt. Lykke ba om at rådmannen kommer tilbake med en prinsippsak om bruk av rød farge og annen markering av sykkelfelt.

Ordfører Rita Ottervik ba om at det foretas en opprydding på Bakklandet slik at de mange gående og syklende kan ferdes risikofritt i gater det også er biltrafikk.

LES OGSÅ: «Har fornuften tatt ferie?»

Fra Nederland

Det er erfaringer fra sykkellandet Nederland som ligger bak ideen om å fargelegge i hele gatens bredde. Aassved Hansen sa at det er vurdert flere løsninger på strekningen fra Lillegårdsbakken til Bakke bru. Nå går det i retning av at hellene i Øvre Bakklandet fra Lillegårdsbakken til Bybrua blir erstattet av nye i betong. Nordover i Nedre Bakklandet og særlig i smale Nygata var oppdeling med malte felt vanskelig. Da var en mulighet å male hele gata rød, noe det nå altså ikke blir noe av. Kommunaldirektøren lover en egen sak om sykkelruta over Bakklandet.

På forsiden nå