Disse verandaene stopper byggingen i Fjordgata

Utbygger og kommune krangler om 50 centimeter veranda i Fjordgata i Trondheim.

Verandaene som vender mot Fjordgata på Karl-Ove Bjørnstads planlagte brygge, ligger 70 centimeter ut fra veggen. Kommunen vil bare tillate 20 centimeter.  Foto: PKA Arkitekter

Saken oppdateres.

Det har gått mer enn seks år siden bryggene i Fjordgata 74-80 brant ned, natt til 17. mai 2007.

Etter en lang prosess hvor både høyde, fasade og bygningsmateriale har vært tema, så det i mars ut som om alle de tre byggene endelig skulle bli gjenoppreist. Så langt er det imidlertid bare aktivitet på én tomt.

LES OGSÅ: Utbygger angrer på kjøp av brannbrygge

LES OGSÅ: Kan bli et hull i bryggerekken

LES OGSÅ: Slik vil de bygge opp bryggene

Se billedgalleri: Da bryggene brant

Krever større veranda

Grunnen til at bryggen i Fjordgata 80 ikke har blitt påbegynt ennå, er at eier Karl-Ove Bjørnstad har valgt å ta omkamp om størrelsen på verandaene på bygget.

Da reguleringsplanen for tomtene var oppe i bygningsrådet i november 2011, fikk Bjørnstad og de andre tomteeierne medhold i å bygge høyere enn den tidligere reguleringsplanen tillot. Etter at fylkesmannen varslet innsigelse på planene om å bygge verandaer som står 70-80 centimeter ut fra veggen, valgte kommunen imidlertid bare å tillate verandaer som stikker 20 centimeter ut fra veggen.

I september sendte Bjørnstad inn søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen. Der krever han å få bygge en veranda som står 70 centimeter ut fra veggen mot Fjordgata, og en veranda som står 80 centimeter ut fra veggen mot vannet.

- Byen dør

- Det handler om hva man skal tilby folk. Ikke skal de har parkeringplass og ikke skal de ha veranda, hva skal de ha til slutt? Det er stor etterspørsel etter leiligheter, men når de hører at det ikke blir veranda, da er de ikke interesserte. Det er et tungt byråkrati, vi har slåss i fem år bare for å få etasjer som er i normal størrelse, sier Bjørnstad.

Han innrømmer at det ligger «en viss idealisme» i innsatsen, og mener striden handler om mer enn bare balkongene.

- Jeg er av den oppfatning at hvis byen ikke skal ha noen fotavtrykk fra vår tid, dør den. I hvert fall sentrum. Trondheim er i ferd med å bli som Levanger, slow city, mener Bjørnstad.

Skal behandles politisk

Lederen for byggesakskontoret i Trondheim, Steinulf Hoel, bekrefter at kommunen har mottatt Bjørnstads søknad. Han sier at saken vil bli sendt til politisk behandling.

- Vi er i ferd med å hente inn en uttalelse om saken fra fylkesantikvaren, siden det var han som varslet en innsigelse forrige gang. Når dette er gjort, vil vi legge frem vår anbefaling for bygningsrådet, sier Hoel.

Han er ennå usikker på når saken vil komme opp.

- Vi håper å få den opp før årsskiftet. Men det er bare fire møter igjen i bygningsrådet i år, så vi kan ikke garantere noe, sier Hoel.

Utsatt til neste år

Også bryggen i Fjordgata 74-76 ser ut til å bli utsatt. Denne eies av Bernt Brovold, som for tiden befinner seg i utlandet. Han har fått godkjent rammetillatelse for bygget, men vil ifølge arkitektkontoret som håndterer søknadene, vente med å starte bygningsprosessen til han er hjemme igjen neste år.

- Det er vanskelig å kjøre en byggeprosess når man ikke er til stede selv, så derfor har han valgt å vente, kommenterer arkitekt Bodil Rian i Bergersen arkitekter.

Bygger verandaene inn i veggen

Den eneste bryggen som er i ferd med å reise seg på branntomten er den i Fjordgata 78. Denne eies av Roar Moholdt.

Han hadde også et ønske om å bygge verandaer som står ut fra veggen, men gjorde om planene etter vedtaket i bystyret for to år siden.

- Jeg er ferdig med balkongstriden. Vi som er utbyggere har litt forskjellig agenda. På min brygge blir det inntrukne balkonger, slik det også var det før brannen, sier Moholdt .

Bryggen skal etter planen stå ferdig i løpet av juli 2014. Den vil den huse 14 leiligheter og rundt 400 kvadratmeter næringslokale i første etasje.

Striden står om fire verandaer som vender ut mot Fjordgata, og seks som vender ut mot vannet på Karl-Ove Bjørnstads brygge i Fjordgata 80. 
    
      (Foto: PKA Arkitekter)

Striden står om fire verandaer som vender ut mot Fjordgata, og seks som vender ut mot vannet på Karl-Ove Bjørnstads brygge i Fjordgata 80.  Foto: PKA Arkitekter

Bygget i Fjordgata 80 sett i profil. Verandaene som vender ut mot vannet står 80 centimeter ut fra veggen på illustrasjonen. 
    
      (Foto: PKA Arkitekter)

Bygget i Fjordgata 80 sett i profil. Verandaene som vender ut mot vannet står 80 centimeter ut fra veggen på illustrasjonen.  Foto: PKA Arkitekter

Modell av Fjordgata fra nordøst laget av arkitektene slik de så for seg bryggerekken i vår. Fjordgata 80 nummer to fra Høyre. 
    
      (Foto: Bergersen Arkitekter AS, Per Knudsen Arkitektkontor AS og Myrseth Arkitektkontor AS)

Modell av Fjordgata fra nordøst laget av arkitektene slik de så for seg bryggerekken i vår. Fjordgata 80 nummer to fra Høyre.  Foto: Bergersen Arkitekter AS, Per Knudsen Arkitektkontor AS og Myrseth Arkitektkontor AS

På forsiden nå