– Fanget ikke opp kritiske spørsmål om helsereisene

– Rådmannen har ikke fulgt opp sitt lederansvar når det gjelder skandalen rundt helseledernes reiser, sier Rolf Jarle Brøske.

Etter siste utenlandsreise landet styreleder Kenth Hallbäck i Sør-Trøndelag pleie og omsorgsforum og de øvrige deltakerne til en politisk og økonomisk oppvask. FOTO: RUNE PETTER NESS 

Saken oppdateres.

Han - og resten av kontrollkomiteen - retter skarp kritikk mot rådmannen. Han burde ha skaffet seg nødvendig informasjon, og avverget de kommunale helsetoppenes reiser med Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum på et tidligere tidspunkt.

– Dette er et klart lederansvar. Vi mener også det er beklagelig at de få som stilte kritiske spørsmål, ikke ble fanget opp, sier Brøske.

LES OGSÅ: Ottervik vil anmelde lederforum

LES OGSÅ: Helsetopper betalte cash, kastet bilag og fikk fri bar

LES OGSÅ: Hvor ukjent var forumet?

Det var Adresseavisen som avslørte at en rekke helseledere i Sør-Trøndelag har deltatt på ferie- og fagreiser over hele verden, i regi av Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum (STPO). Forumet ble finansiert ved at kommunene betalte for å sende ansatte til konferansene og ved at leverandører betalte for å stille ut produkter der. Avsløringen førte til politisk oppvask, og kommunerevisjonen i Trondheim fikk før sommeren i oppgave å ettergå forumets virksomhet.

LES OGSÅ: Alt om helselederne må frem

LES OGSÅ: Ikke nok å si unnskyld

Skjerper kritikken

Kontrollkomiteen i Trondheim kommune hadde tirsdag kveld en lang debatt om revisjonsrapporten. Konklusjonen var enstemmig: Det blir ingen høring. Men i vedtaket, som senere i oktober skal behandles av bystyret, blir det stilt krav til rådmannen for å hindre at lignende saker kommer opp igjen. Kontrollrutinene må bli bedre og de etiske reglene må gjøres kjent og følges opp. Det var Rune Olsø som kom med forslaget, som hele komiteens stilte seg bak.

LES OGSÅ: - Unnskyld, Trondheim

LES OGSÅ: Noe er råttent i Trondheim kommune

LES OGSÅ: - Jeg kan ikke skjønne at det blir noen ny tur

Krever stikkprøver

– Innen 1. juni 2014 må rådmannen gi tilbakemelding i egen sak til bystyret med resultater av en anonymisert undersøkelse av de ansattes kjennskap til de etiske reglene. På den måten kan vi vurdere effekten av tiltakene. Dessuten vil vi ha rapportering av stikkprøver av at ledere ikke anviser egne utgifter i strid med kommunenes reglement, sier Brøske.

LES OGSÅ: - En ukultur i kommunen

LES OGSÅ: - Kommunen har betalt feriereiser

LES OGSÅ: Ottervik reagerer på sponset tur

Skattesak

I tillegg til den kommunale behandlingen pågår det også en skattesak. Deltakerne på turene i regi av Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum har fått en fordel som skulle vært innberettet.

– Denne saken er ikke ferdigbehandlet i Skatt Midt. Vi synes uheldig at det tar så lang tid. Hele saken er en belastning for omdømmet til Trondheim kommune, og vi ønsker at vi etter hvert får satt et punktum, sier leder av kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske.

På forsiden nå