Slik bruker du sykkelfeltene riktig

En instruksjonsvideo og et bildekart skal gjøre syklistene kjent med trafikkreglene.

Denne illustrasjonen skal hjelpe syklister i trafikken.  

Saken oppdateres.

Miljøpakken i Trondheim har på sine hjemmesider publisert en mal for hvordan syklister bør oppføre seg i trafikken.

Sykkelinstruksjonen, som består av en video, et bildekart og svar på vanlige spørsmål, skal bidra til å unngå rot i trafikken.

Mange sliter

Ifølge Miljøpakkens hjemmesider sliter mange syklister med å bruke sykkelfeltet riktig.

Det tegnete utsnittet (se bilde over) av Kjøpmannsgata i krysset ved Olav Tryggvassons gate, gir en kjapp innføring i hvordan feltene skal brukes.

Bryter trafikkreglene

Ifølge Miljøpakken er det særlig over Elgeseterbrua at syklistene bryter trafikkreglene, der det flere ganger er observert at syklister ligger i motsatt kjøreretning.

Videre har Miljøpakken publisert en sykkelfelt-video laget av Statens vegvesen i Kongsberg.

Videoen og resten av sykkelinstruksjonen kan du se her.

På forsiden nå