AUF mener LO er en miljøsinke

AUF i Trondheim synes det er for svakt av det lokale LO at ingen av parolene på 1. mai handler om miljø.

Saken oppdateres.

- 1. mai er en solidaritetsdag, der vi også må tenke på fattige folk i den tredje verden som vil lide under miljøproblemene. Det er svært kritikkverdig at ingen av LOs paroler handler om klimautfordringene vi står overfor. På sikt vil disse utfordringene ha store konsekvenser også for LOs medlemmer, og det er på tide at LO kommer på banen i miljøspørsmålene, sier leder i AUF i Trondheim Bård Flaarønning.

1. mai som miljødag

- 1. mai må bli en miljødag, der vi setter miljøkampen på dagsorden. Å kjempe for arbeidstakernes rettigheter er ikke noen motsetning til å kjempe for miljøet. Vi må få arbeidsplasser på miljøets prinsipper! Det er på tide at vi i arbeiderbevegelsen kjemper sammen for arbeidstakeres rettigheter på miljøets prinsipper, sier lederen i AUF i Trondheim.

- Nå har Ap vedtatt historiske miljøløfter, regjeringa setter det på dagsorden og vi har fått et større miljøfokus i samfunnet. Nå må LO komme etter, sier Flaarønning.

Tar kritikken

Sekretær John-Peder Denstad i LO i Trondheim sier at de har tatt kritikken fra AUF til etterretning.

- Vi har bedt AUF komme med konstruktive forslag til paroler til oss. Men parolene i år er jo vedtatt gjennom en demokratisk prosess hos oss, så jeg tror ikke de vil bli endret i år, sier Denstad.

Han vil ikke umiddelbart innrømme at AUF har et poeng når de karakteriserer LO som en miljøsinke.

- Vi har kanskje ikke paroler som direkte har noe med miljø å gjøre. Men parolen om å kjøpe tilbake TT har et vesentlig miljøaspekt, etter vår mening. Det er uttrykk for at det politiske systemet må ta ansvar for infrastruktur og kollektive løsninger. Lokalt er transport noe av det viktigste i en byproblematikk. Parolen kan oppfattes som kamp for arbeidsvilkår, men den inneholder også et miljøargument, påpeker John- Peder Denstad i LO.

 
 
På forsiden nå