AUF mener LO er en miljøsinke

AUF i Trondheim synes det er for svakt av det lokale LO at ingen av parolene på 1. mai handler om miljø.

- 1. mai er en solidaritetsdag, der vi også må tenke på fattige folk i den tredje verden som vil lide under miljøproblemene. Det er svært kritikkverdig at ingen av LOs paroler handler om klimautfordringene vi står overfor. På sikt vil disse utfordringene ha store konsekvenser også for LOs medlemmer, og det er på tide at LO kommer på banen i miljøspørsmålene, sier leder i AUF i Trondheim Bård Flaarønning.