17,5 millioner til kreftforskere i Trondheim

I dag deler Kreftforeningen ut 160 millioner til forskning, 17,5 millioner av dem går til forskere ved NTNU.

Millionkake: Tidligere stortingsrepresentant Arne Lyngstad, Bodil Kavli - som fikk 3,7 forskningsmillioner, generalsekretær Anne Lie Ryel i Kreftforeningen og dekanus Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet feirer kreftforeningens milliondryss. 

Saken oppdateres.

Kreftforeningen deler ut et rekordstort beløp i jubileumsåret.

I Trondheim er Bodil Kavli, Geir Slupphaug, Marit Otterlei, Hans Krokan, Magne Børset og Therese Standal blant dem som nå får mer midler å jobbe videre med.

Trondheim blir viktigere

– Vi har fått en bra andel av de nasjonale midlene, sier Stig Slørdahl, dekanus ved Det medisinske fakultet.

– Tyngdepunktet ligger utvilsomt i Oslo, men noen av de fremste kreftforskerne befinner seg i Trondheim. Grunnlaget er solid, og med integreringen av universitetet og St. Olavs Hospital, regner vi med å vokse og bli enda viktigere. Potensialet er stort, sier Slørdahl.

De tre institusjonene som får mer enn NTNU er Oslo universitetssykehus (73 mill), Universitetet i Oslo (35 mill.) og Universitetet i Bergen (24 mill.).

Fem milliarder

Generalsekretær Anne Lise Ryel har regnet ut at Kreftforeningen har delt ut fem milliarder kroner til forskning i de 75 årene foreningen har eksistert. Halvparten av midlene foreningen forvalter blir kanalisert til forskning. Dette utgjør 25 prosent av pengene som norske miljøer har å forske for.

– Det finnes store kapasiteter i Trondheim. Hans Krokan har fått Kong Olav Vs kreftforskningspris, Bodil Kavli har skapt et miljø som utvikler metoder for å skille kreftformer bedre ved hjelp av biomarkører og innen prostatakreft ligger Trondheim langt fremme, sier Anne Lise Ryel.

Flere overlever

– Hvilken nytte har de fem milliardene hatt?

– Overlevelsen blant pasientene øker hele tiden. Vi får bedre forståelse av hva kreft er, hvordan den kan behandles og hvordan vi kan begrense bivirkningene. En uavhengig evaluering har vist at de miljøene vi har støttet virkelig er de fremste vitenskapelig. God forskning gir bedre behandling. . På flere felter er norsk kreftforskning meget høyt rangert internasjonalt. Forskning gjør også at vi er tidlig ute med de siste fremskrittene, sier Ryel.

På forsiden nå