Refs etter karikaturbråk

Den politiansatte som hengte opp en Muhammed-karikatur i sentralarresten hos politiet i Trondheim har fått en skriftlig irettesettelse fra politiledelsen.

Saken oppdateres.

- Vi har ilagt en tjenestelig tilrettevisning, det vil si en skriftlig irettesettelse mot en ansatt i Sør-Trøndelag politidistrikt for å ha hengt opp tegningen i sentralarresten. Begrunnelsen for dette er at oppslaget påvirket politiets omdømme i negativ retning og virket støtende, sier visepolitimester Toralf Pedersen ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Hang på døra

- Hva innebærer en slik irettesettelse?

- Hensikten med en slik sak er å endre adferd. Vi vil ikke ha slike oppslag i politidistriktet, sier Pedersen. Det var i juli Adresseavisen og andre media for første gang omtalte Muhammed-tegningen i politihuset. Et leserinnlegg fra en dansk avis som kommenterer striden rundt Muhammed-tegningene var hengt opp på en dør i tilknytning til arrestforvarerens hvilerom.

Dette reagerte Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) på. De sendte derfor et brev til politidirektør Ingelin Killengreen og forlangte en redegjørelse for karikaturen, samt en kannibaltegning som var hengt opp i kantina på politihuset.I brevet skrev OMOD blant annet: «Mangelen på reaksjoner på disse bilder synliggjør hvor insensitiv etaten er i forhold til åpenbart rasistiske og islamofobiske bilder. For å sette ting i perspektiv - ingen ved politidistriktet, fra politimesteren til rengjøringsassistenten ved kantinen, har reagert og funnet å fjerne bildene. Vi må således tolke det slik at disse bilder, som vi mener er klart rasistiske og islamofobiske, inngår som en naturlig del av hverdagen til de ansatte ved politidistriktet.»

OMOD har nå fått svar. Killengreen er krystallklar etter å ha sett kopier av tegningene og lest en redegjørelse fra Sør-Trøndelag politidistrikt:

- Uakseptabelt

«Politidirektoratet finner det helt uakseptabelt at bilder av denne typen blir hengt opp inne på politiets tjenestesteder».

Det forklares også i brevet fra politidirektoratet at Muhammed-karikaturen var hengt opp «i den hensikt å vise hva en dansk journalist skrev i etterkant av Muhammed-tegningene. Utklippet oppfattes som krenkende og gir uttrykk for en holdning som ikke er i overensstemmelse med hvordan Sør-Trøndelag politidistrikt ønsker å framstå».

Både bildet i sentralarresten og i kantina ble tatt bort umiddelbart etter at ledelsen i Sør-Trøndelag politidistrikt ble klar over det. Etter den massive medieomtalen varslet visepolitimesteren i et innlegg i Adresseavisen at saken skulle følges opp internt, noe som nå er gjort gjennom irettesettelsen.Pedersen poengterte også sterkt at de to bildene ikke er uttrykk for noen ukultur hos politiet i Sør-Trøndelag.

«Dette er enkeltstående tilfeller som vi har tatt tak i og som ikke er representative for våre holdninger», skrev Pedersen, og redegjorde også for kannibalbildet som hang i kantina. Dette var en del av en samling karikaturer laget av en nå avdød politimann.

Som «hustegner» kommenterte han ansatte på en humoristisk måte.

- Det var en karikert situasjon fra politilivet, og hadde ikke til hensikt å ramme noen andre, sa Pedersen til Adresseavisen.

 
 
På forsiden nå