Demonstrerte mot forskjellsbehandling av asylbarn

Med plakatene "la barna bli!" ble det holdt en markering for asylbarna på Torvet i Trondheim lørdag.

Det er demonstrasjoner i Trondheim, Oslo, Bergen, Tromsø, Hamar, Kristiansand, Lillesand og Rjukan lørdag mot regjeringens asylpolitikk.  Foto: KIM NYGÅRD

Saken oppdateres.

- Regjeringen bruker barndommen til disse barna for å sette eksempel for andre asylsøkere, slik at de ikke skal tro at de kan komme til dette landet, sa Nina Gulzar, medlem av Norsk Folkehjelp Solidaritet Nidaros da hun holdt sin appell på Torvet.

- Et barns liv er for kostbart til å brukes til å få ned asylantallet. Barns beste bør alltid ha forrang foran innvandringspolitiske hensyn, sier Gulzar.

Det er markeringer i åtte norske byer lørdag for asylbarna og mot regjeringens asylpolitikk. Over tretti organisasjoner,  politiske partier og kirkelige organisasjoner deltar i markeringene i Trondheim, Oslo, Bergen, Tromsø, Hamar, Kristiansand, Lillesand og Rjukan.

I Trondheim er det LO som sammen med organisasjoner som Norsk Folkehjelp og Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press sto bak arrangementet.

LES OGSÅ: Gryende kommuneopprør om asylbarn

- Mange betingelser

De demonstrerer mot at amnestiet som samarbeidspartiene KrF, Venstre, Høyre og Frp gir asylbarna som har vært i Norge i mer enn tre år, kun gir en løsning for et mindretall av barna.

- Avtalen har mange betingelser. Blant annet returavtaler med landet som barna eller foreldrene kommer fra, og det har kommet frem at avtalen bare vil gjelde hvert sjette barn, sier Karim Essahli, som er leder i internasjonalt utvalg i LO i Trondheim.

Ifølge en beregning som Utlendingsdirektoratet har gjort for Justisdepartementet, anslås det at amnestiet gjelder for bare 134 av de 798 asylbarna som havner i denne kategorien, ifølge Aftenposten. Arrangørene av markeringen for humanitet i asylpolitikken krever en ordning som behandler alle lengeværende barn likt og humant.

LES OGSÅ: Frp fornøyd med innstramminger

Forskjellsbehandling

- Det er kjempeviktig at barn som har bodd her lenge og det meste av livet får bli. Språket deres er norsk, de går i barnehage og skole her og har nettverk. De lever et trygt liv og kan nå plutselig rives bort fra det. Norge har en tradisjon med å ta vare på barn. Plutselig skal man ta bedre vare på noen barn enn andre, sier Essahli.

Foruten hans og Gulzars appell, ble det også holdt appeller fra representanter for Fagforbundet og Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press.

Arrangørene bak markeringen krever også at frihetsberøvelse av asylsøkere kun brukes når det er nødvendig, og advarer regjeringen mot å la lukkede asylmottak bli en del av det norske mottakssystemet.

På forsiden nå