– Vi skal bli den beste sykkelbyen

Trondheim skal bli landets beste sykkelby innen 2025. Det vedtar bystyret i Trondheim i kveld.

Ambisjoner: Geirmund Lykke (KrF) og resten av "Miljøkameratene" har ambisiøse mål for å øke andelen av syklister i Trondheim. I kveld vedtar bystyret en ny plan for å få flere over på to hjul. 

Saken oppdateres.

De såkalte "Miljøkameratene" i 'Trondheim vil ha flere ut på sykkel, spesielt barn, ungdom og kvinner skal bli syklister.

Flertallet i trondheimspolitikken, alle partiene bortsett fra Frp og Pensjonistpartiet, går sammen om en ny sykkelstrategi for Trondheim. De har en felles erkjennelse av at den kommende økningen i trafikken ikke kan betjenes gjennom ytterligere stor vekst i kollektivtrafikken. Nå skal en ny strategi for syklister få flere ut på to hjul.

Doble antall syklister

Sykkelandelen skal opp fra dagens 7,5 prosent av alle reiser som foregår i Trondheim. Målet er å øke denne til 15 prosent. I strategiplanen som i kveld blir vedtatt i bystyret heter det at folk skal oppleve større trygghet, og risikoen for ulykker skal reduseres. Det skal skapes et sammenhengende hovednett for syklister gjennom hele Trondheim, og sykkelstiene skal merkes med rød asfalt for å tydeliggjøre at her skal tohjulingene frem.

Buss blir for dyrt

–Ved siste undersøkelse var det 500 000 daglige reiser i byen. I 2025 kommer det til å bli 125 000 flere daglige reiser, og alle disse forutsetter vi bruker miljøvennlige transportmidler. I 2010 var det knapt 40 000 av disse reisene som foregikk med sykkel. Klarer vi øke dette tallet til 15 prosent betyr det at knapt 100 000 flere vil sykle, sier kommunalråd Geirmund Lykke i KrF.

Skulle man tatt unna den økende trafikken med buss ville det økt tilskuddet til AtB med skyhøye 264 millioner kroner hvert år. Politikerne mener det blir for kostbart å satse på at alle skal reise med buss i årene som kommer. Flere må over på sykkel - ellers blir det for dyrt.

Sykkel for alle

Sykkelfantast Geirmund Lykke er både stolt og glad for at det politiske flertallet nå gjør et krafttak for å få flere over fra bil og buss til sykkel.

–Dersom vi skal nå målene må vi ha en strategi som ikke henvender seg til kamikazesyklistene på Gløshaugen eller middelaldrende "gulljakker" med Birken som viktigste motivator. Vi må skape et trafikkbilde og en trafikkultur der det oppleves trygt å sende barna på sykkel til skole og trening, og der sykler med kurv og bagasjebærer blir like naturlig som bilen for de daglige innkjøp, og der det blir naturlig å bruke sykkelen til trening, Marka eller Ladestien, sier Geirmund Lykke.

Nye anlegg

Målene om landets beste sykkelby mener politikerne skal nås gjennom en rekke tiltak. Nye sykkelanlegg (eller sykkelstier) skal bygges, drift og vedlikehold av sykkelanleggene skal bli bedre, kommunikasjonen og opplæringen blant syklistene skal bedres og det skal blant annet bli lettere å ta med sykkel på buss og trikk.

I den nye planen legger politikerne opp til at syklister skal prioriteres foran bil på mindre viktige bilveier. Trafikksignaler skal prioritere syklister og det etableres egne lyssignaler i kryss for syklister der det vurderes nødvendig. Adskilt sykkelvei skal bli standard på hovedrutene, og veier i Midtbyen kan bli gjort enveiskjørte for biler for å fremme sykkeltrafikk.

Tiltakene skal finansieres innenfor Miljøpakken. I perioden frem til 2025 er det avsatt hele 1,3 milliarder kroner til bedre forhold for gående og syklende i Trondheim.

På forsiden nå