Vil ha brannutdanningen til Trondheim

Frp-topp i Trondheim, Elin M. Andreassen, brukte sitt landsmøteinnlegg til å be om at fremtidens brannutdanning legges til Trondheim.

– Trondheim har infrastruktur, forskningsinstitusjoner og fagmiljø som kan møte kravene til ny brannutdanning, mener Elin M. Andreassen. 

Saken oppdateres.

– Jeg vil prøve å påvirke regjeringen der jeg kan, sa hun.

Hun viste til en rapport der det konkluderes med at det er behov for en omfattende endring av utdanningssystemet for brann- og redningspersonell.

Hovedsete for utdanning

Høsten 2013 kom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)med sin anbefaling om hvor fremtidens brannutdanning skal ligge, og Direktoratet peker på Høgskolen i Sør-Trøndelag for utdanning av ledere, og Fagskolen i Sør-Trøndelag for utdanning av brannkonstabler.

– Det er ikke tilfeldig at det pekes på Trondheim og Sør-Trøndelag, når fremtidens utdanning for brann- og redningstjenesten skal formes. Trondheim har i dag en viktig posisjon som hovedsete for utdanning innenfor fagområder som brannteknikk, brannvern, teknologi og ledelse. Trondheim har alle nivå innenfor denne typen utdanning, fra halvårlige kurs til bachelor, samt etter- og videreutdanning. Det er blant de viktigste årsakene til at DSB peker mot Trondheim, sa Elin M. Andreassen.

Investerer for 600 millioner

Hun pekte også på at det tidligere i år ble etablert et nytt brannsamarbeid mellom Norge og Sverige, der Norges Branntekniske Laboratorium ved SINTEF og Sveriges tekniske forskningsinstitutt har slått seg sammen. Med dette er de Europas største branntekniske forskningsmiljø.

– Trondheim har infrastruktur, forskningsinstitusjoner og fagmiljø som kan møte kravene til ny brannutdanning, med oppfølging, evaluering og erfaringsoverføring. Det ligger godt til rette for å plassere ei ny brannutdanning nettopp her, i tråd med anbefalingene fra DSB. Trondheim er dessuten i ferd med å gjennomføre en historisk oppgradering av brann- og redningstjenesten, med investeringer for rundt 600 millioner, understreket Andreassen fra talerstolen.

På forsiden nå