Mindre kjent enn sin fru

Med en hustru som fikk bygd Stiftsgården, ble ektemannen med årene mer perifer.

Men Stie Tonsberg Schøller (1700-1769) var på langt nær anonym på sin tid.