Første kvinnelige lærer på Åsvang

Hun var lærerinne for førsteklassinger i 41 år - etter 3 måneders utdannelse.

Brit Grytbak (1861-1938) var født i Rindal og var eldst av ni søsken. Faren Jon Håkensen Tørset var skredder og «bygselplasspasser» - han hadde bygslet plassen Tørset under gården Grytbak sammen med kona Ildri Sverkesdatter. Faren døde da Brit var 22 år, så moren satt alene igjen med mange mindreårige barn.