Første kvinnelige lærer på Åsvang

Hun var lærerinne for førsteklassinger i 41 år - etter 3 måneders utdannelse.

Saken oppdateres.

Brit Grytbak (1861-1938) var født i Rindal og var eldst av ni søsken. Faren Jon Håkensen Tørset var skredder og «bygselplasspasser» - han hadde bygslet plassen Tørset under gården Grytbak sammen med kona Ildri Sverkesdatter. Faren døde da Brit var 22 år, så moren satt alene igjen med mange mindreårige barn.Lærerutdanning på tre måneder

Sommeren 1880 tok Brit sammen med søsteren Mali et lærerinnekurs i Grefstad i Meldal. Til sammen var de 11 jenter, Mali var den yngste med sine 16 år, mens Brit var 19. Etter vel tre måneders skole med 46 timer hver uke tok de «Lærerindeprøven af 2. Grad», som ga dem rett til å undervise i småskolen. Dette var den laveste prøven som fantes, med skriving, regning, historie, geografi, religion, morsmål, sang og håndarbeid. På den tiden var kvinner for det meste lærere bare i håndarbeid, men fordi de var billig arbeidskraft var de ønsket til mer undervisning.Til Åsvang og Nidarvoll

Fire år etter eksamen ble Brit ansatt som lærer i førsteklassene både ved Åsvang og Nidarvoll skoler, men fikk senere full tid ved Åsvang. Her ble hun til hun gikk av med pensjon i 1922.

Brit var ugift, og moren bodde en tid hos henne på Strinda etter 1920.

Som pensjonist bygde hun seg et lite hus, «Vona», i Bergsbakken. Der bodde også søster Mali senere. Brit døde på Strinda, og både hun og moren ble begravd på Moholt kirkegård.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå