Folk trenger folk

En sterk ressurs i Strinda er billig, dynamisk og ikke minst frivillig. Frivillighetssentralen vil være et møtested for dem som vil bidra, og for dem som trenger hjelp.

Saken oppdateres.

- Frivillighetssentralen vil gjerne være ett bindeledd mellom lag og organisasjoner og det offentlige. Vi har et ønske om mer samarbeid på ulike prosjekter, sier leder av Strinda Frivillighetssentral, Anne Karin Nilsen.

Vil samle frivillige i Strinda

De holder i låven på Voll gård. Sentralen er en av ca. 270 i landet. Anne Karin Nilsen har en ambisjon om å samle en oversikt over flest mulige lag og organisasjoner i Strinda bydel. Til nå har hun 35 stykker på lista si, men det finnes mange, mange fler. For om du er speiderleder, fotballtrener eller deltar i styret for koret, er du en frivillig. Og da vil Anne Karin Nilsen gjerne ha registrert din organisasjon.

- Derfor ber jeg organisasjonene ta kontakt. Gjerne på mail til frivillig@vollgard.no.

I tillegg ønsker Frivillighetssentralen kontakt med enkeltpersoner, som ønsker å bruke litt av fritida si på andre.

- Det går an å bruke hverandre til litt mer. Og man kan skape noe nytt når man samarbeider på tvers, sier Nilsen.

Å brenne for noe

Alle har interesser, og mange har saker de brenner for.

- Vi er her for å tilrettelegge for disse, slik at de som kommer med engasjementet sitt får muligheten til å bruke det, forklarer Nilsen.

Hva folk ønsker å bidra med er ulikt, men mye av aktiviteten er i dag sentrert rundt gården.

- Vi har folk som jobber i samarbeidsprosjektene på Voll gård. Med barn og unge, med sosiale tiltak for eldre, vi har folk i gårdsarbeid og engasjert i andre ting. Men vi ønsker også å hjelpe folk å starte nye aktiviteter.

Det er i dag omkring 80 frivillige enkeltpersoner som bidrar i Strinda Frivillighetssentral. Og i tillegg kommer lag og organisasjoner som deltar i ulike tiltak. For eksempel er TV-aksjonen et stort løft som frivillighetssentralen tar ansvaret for.

Anne Karin Nilsen er den eneste ansatte på Strinda Frivillighetssentral, men stortrives i et miljø med mange folk rundt seg. På Voll gård jobber kommuneansatte fra kulturenheten, ansatte på gården, utviklingshemmede i dagtilbud, og frivillige.

Villig til innsatsKom på dugnad torsdag i neste uke, eller bidra på Bydelstorget på Voll Gård 3. juni, oppfordrer lederen av Strinda frivillighetssentral, Anne Karin Nilsen. Foto: IVAR MØLSKNES
 
På forsiden nå