- Sentralisering er hovedstikkordet for de nye tallene fra SSBs befolkningsframskrivning, sier Astri Syse i SSB til Adresseavisen.

Over 80 000 flere i Trøndelag

I dag bor det til sammen 449 769 personer i begge trøndelagsfylkene. Men dette kommer raskt til å endre seg. De nye tallene fra SSB antar at folketallet vil være hele 534 680 i 2040.

Tallene viser at også Trondheim får en kraftig økning når det gjelder innbyggertall. De vil ifølge SSB passere 200 000 innbyggere innen ti år.

- Det er også en ganske sterk vekst i kommunene som ligger like utenfor Trondheim. For eksempel i Stjørdal, hvor det er litt billigere å bo i forhold til i byen, sier Syse.

200 000 innbyggere

I dag er folketallet i Norge 5,2 millioner, og ifølge beregningene vil Norge nå 6 millioner innbyggere like etter år 2030.

Da vil Norge ha gått fra 5 til 6 millioner innbyggere på under 20 år, noe som er den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien.

SSB forventer at Oslos befolkning passerer 700 000 i løpet av de neste ti årene. Bergen vil passere 300 000 og Trondheim altså 200 000 innbyggere.

Nedgang i innbyggertall i Nord-Trøndelag

Flere kommuner får også nedgang i antall innbyggere. Disse ligger stort sett i den nordlige halvparten av landet, og mange ligger usentralt til.

I Nord-Trøndelag har SSB regnet ut at kommunene Namdalseid, Fosnes og Lekka i Nord-Trøndelag vil ha en nedgang på hele 20 prosent.

I Sør-Trøndelag vil kommunene Osen, Snillfjord og Roan bli færre, med en nedgang på cirka 10 prosent. Totalt vil 14 kommuner i Trøndelag ha en nedgang innen 2040.

Økt levealder

Nordmenns levealder forventes å øke fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og fra 84 til 89 år for kvinner, ifølge SSB.

Både antallet og andelen eldre øker framover. I hovedalternativet stiger andelen av befolkningen som er 70 år og eldre fra 11 prosent i dag til hele 19 prosent i 2060.

- Siden det i hovedsak er de unge som flytter fra distriktet til byen, bidrar dette til en sterk aldring i distriktet, i hovedalternativet. I 2040 vil hver tredje person i enkelte distriktskommuner være 70 år eller eldre, mens i Oslo vil det tilsvarende tallet være hver åttende. Hvis utviklingen fortsetter som i dag, kan derfor utkanten få den relativt største utgiftsbyrden til pleietrengende eldre, sier Leknes.

Ifølge befolkningsframskrivninger fortsetter folketallet å øke framover, fordi tallet på innvandringer og fødte fortsatt vil være høyere enn tallet på utvandringer og døde.