Avduket etter 12 år: Kongeinngangen er åpen for folket