Tre søkere videre i kampen om rektorstillinga ved NTNU

foto