Marianne har jobbet 80 timer overtid etter at Helseplattformen kom

foto