Gladnyhet for RBK: – Tror det er mulig å finne løsninger

foto