Formannskapet i Trondheim var samlet til ekstraordinært møte fredag morgen for å avgjøre kommunens håndtering av den såkalte Kystad-saken. Saken ble behandlet uten at noen i formannskapet tok ordet, og samtlige elleve medlemmer i formannskapet stemte for at anmeldelsen skal sendes til politiet.

Et enstemmig formannskap vedtok at man nå skal inngi en politianmeldelse som omhandler mistanke om straffbart forhold begått i tilknytning til bystyrerepresentant Rune Olsøs oppdrag om å yte bistand til Kystad Vestre AS og Prora Holding Utvikling AS.

Kan ikke utelukke lovbrudd

Like før formannskapets møte ble det også kjent at Økokrim har startet etterforskning i saken, etter anmodning fra Statsadvokaten i Trondheim.

I vedtaket viser formannskapet til Kommuneadvokatens vurdering som er basert på opplysninger presentert i Adresseavisen.

foto
Kommuneadvokat Berit Solseth var på plass i formannskapet.

Kommuneadvokaten har tidligere konkludert med at det ikke kan utelukkes at Rune Olsø har overtrådt straffeloven av 1902, pargraf 276 c om påvirkningshandel.

Ikke egen etterforskning

I formannskapet fredag orienterte kommuneadvokat Berit Solseth om notatet som ligger til grunn for kommunens håndtering av saken og gjentok at man ikke kan utelukke at det er foregått lovbrudd i denne saken.

foto
Møtet i formannskapet dreier seg om den såkalte Kystad-saken.

Kommuneadvokaten har ikke foretatt egen etterforskning i saken, men har gått gjennom de forhold og dokumenter som er omtalt i Adresseavisens dekning av saken - og ved å gå gjennom offentlig tilgjengelige dokumenter i saken fra innsyn.no.

Gjenreise tilliten

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier til Adresseavisen at hun mener det er viktig at formannskapet sender et tydelig signal om at man tar mistanker om korrupsjon svært alvorlig, og at det derfor var riktig å anmelde denne saken. Ordføreren oppfordrer samtidig alle parter om å vise åpenhet og gi innsyn i nødvendige dokumenter i forbindelse med etterforskningen.

- Vi tar denne saken på alvor uansett hvem som er involvert og ønsker åpenhet for å komme til bunns i hva som har skjedd i denne aktuelle saken. Åpenhet fra alle parter er viktig og vil bidra til å opplyse denne saken på best mulig måte. Det har vært en vanskelig sak som involverer en medrepresentant i bystyret og en partifelle, men slike forhold er vi nødt til å legge til side.

Ottervik sier hun nå er tilfreds med at noen utenfor kommunen skal etterforske saken og gjennom en slik etterforskning finne ut hva faktum er i denne saken.

Ordføreren avviser at en slik anmeldelse er å ta stilling til skyldspørmålet i saken.

- Det har også kommuneadvokaten gjort rede for i sin fremstilling av saken. Men når kommuneadvokaten ikke kan utelukke lovbrudd så er det mest riktig at vi overlater til politiet å avdekke hva som har skjedd i denne saken, sier Rita Ottervik.

Glad for enighet

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) er tilfreds med at det er et enstemmig formannskap som står bak avgjørelsen om å anmelde saken til politiet.

- Dette er et vanskelig terreng juridisk og derfor er det viktig at vi får etterforsket saken. For meg er det også viktig at vi som folkevalgte vet at vi ikke opererer i et miljø der vi utsettes for ulovlig påvirkning. Det er skapt et inntrykk av at man kan la seg påvirke utilbørlig i Trondheim kommune, og derfor er det også viktig å etterforske denne saken slik at vi i fremtiden ikke opplever slike mistanker igien, sier Hilde Opoku.

En trist sak

Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, er også fornøyd med at samtlige medlemmer i formannskapet gikk inn for å anmelde Kystad-saken.

- Dette er en trist sak, både for den personen den handler om, for Arbeiderpartiet, bystyret og hele byen. Som folkevalgte er tillit avgjørende, og i denne saken kan det ikke utelukkes at det er foregått en kriminell handling. Derfor er en politietterforskning nødvendig, sier Skjøtskift.