Deltagerne på Demo 2014-konferansen i Trondheim var samlet på Rockheim torsdag ettermiddag for å høre Jonas Gahr Støre snakke om et av sine favorittemaer: demokrati.

Den nyvalgte Ap-lederen var optimistisk på tilhørernes vegne.

- På en måte er dere den generasjonen som har best forutsetninger for å forme deres egen hverdag. Internett og sosiale medier har gjort at dere har mye større generell kunnskap og kompetanse enn for eksempel generasjonen jeg selv tilhører, sa den 53 år gamle Støre.

Men alt var ikke bare positivt:

- På den annen side er det store krefter i sving som man ikke har noen direkte innflytelse over. Globaliseringen fører med seg finanskriser og klimaendringer. Vi må passe på at endringene ikke løper fra virkemidlene i politikken, sa Støre.

- Skal leve lengst med konsekvensene

Ap-lederen understreket at det å være aktiv i demokratiet ikke bare innebærer å stemme ved valg.

- Det handler om å være med i debatter, i elevråd, foreninger og kanskje etter hvert politiske partier.

Ungdommen har ifølge Støre et særskilt krav på å være med på å påvirke politikken.

- Det er de unge som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som føres i dag. De har derfor på sett og vis størst eierandel i den. Ungdommen bør ta styringen så tidlig som mulig.

- Forsiktig med hva jeg sier

De fleste som hørte på ham på Rockheim har ikke stemmerett. Det var likevel tydelig at ungdommene behersket de øvrige demokratiske virkemidlene i et samfunn. Et av disse er Støres favorittord, dialog. Ap-lederen ble nemlig raskt utfordret på hva han syns om å gi stemmerett til 16-åringer. Sølvtungen fra Oslo vest ble nesten målbundet.

- Nå har jeg nylig fått meg en jobb som gjør at jeg må være litt forsiktig med hva jeg sier. Hvis ikke står det plutselig i avisa, spøkte partilederen.

- Men jeg er i alle fall ikke er imot det fordi jeg mener 16 er en lav alder. Jeg mener 16-åringer bør behandles som voksne, de bør derfor også høres som voksne. Generelt mener jeg at et samfunn som slipper til flere stemmer, blir et bedre samfunn, sa Støre som sa han ville vente med å ta stilling til stemmerett for 16-åringer til etter at resultatene fra prøveordningen ved forrige valg er analysert.

Dømte fotballkamp

Tidligere på dagen var Støre dommer i en fotballkamp mellom Trondheims/Ørn og et jentelag fra Ramallah under Skandia Cup. Støre dømte første omgang og stillingen var 4-0 til trondheimslaget da han ga fra seg fløyta.

Det er ikke bare på fotballbanen den norske ungdommen kommer bedre fra det enn palestinsk ungdom.

- Jeg var selv i Ramallah for fire uker siden. Innbyggerne der får ikke oppleve demokrati. De får ikke styre sitt eget land. Det er en urett som også angår oss. På sett og vis er vi ikke virkelig fri før ungdommen i Ramallah også er det, sa Støre som berømmet Trondheim for å ha Ramallah som vennskapsby.

- Det Trondheim gjør for Ramallah er flott. Det viser at byen kjemper for demokrati og rettferdighet, sa Støre.

Ap-lederen understreket at det å være aktiv i demokratiet ikke bare innebærer å stemme ved valg. Foto: kristian helgesen
De fleste som hørte på ham på Rockeheim har ikke stemmerett. Det var likevel tydelig at ungdommene behersket de øvrige demokratiske virkemidlene i et samfunn. Foto: kristian helgesen