En undersøkelse Riksrevisjonen offentligjorde torsdag formiddag, viser at det er store forskjeller i liggetid og bruken av operasjonsstuene sykehusene i mellom.

– 75 prosent av pasientene som får operert inn hofteprotese ved St. Olavs Hospital drar rett hjem etter operasjonen. Hvis de andre sykehusene var like produktive kunne helsekøene ha blitt betydelig redusert, sier Børre Fylling i Riksrevisjonen.

Skal du ha ny hofte i Lærdal risikerer du å bli liggende i elleve døgn.

– Flere kunne blitt behandlet

Riksrevisjonen har bare undersøkt disse fire behandlingstypene; hofteproteser, hoftebrudd, korsbånd og tykktarmskreft. Gjennomsnittlig liggetid varierer mellom sykehusene fra

  • tre til elleve dager for innsetting for hofteproteser

  • fem til ti dager for operasjon av hoftebrudd

  • null til fire dager for operasjon av korsbånd

  • sju til elleve dager for operasjon av tykktarmskreft

I 2011 lå pasientene mer enn 50 000 liggedøgn på institusjon, opplyser Riksrevisjonen. Dersom alle sykehusene hadde klart å utnytte operasjonssalen like effektivt som ved St. Olavs Hospital kunne en spart 14.000 liggedøgn bare for innsetting av hofteproteser. Det vil si at antall liggedøgn for slike pasienter kunne blitt redusert med en tredel.

– Frigjort kapasitet kunne vært brukt til behandling av flere pasienter, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Like god kvalitet

Undersøkelsen viser at sykehus med kort liggetid har like god kvalitet på pasientbehandlingen som sykehus med lengre liggetid.

– St. Olavs har høy produktivitet, men undersøkelsene viser at pasientene får like god behandling der som ved sykehus med lengre liggetid. Det er heller ingen klar forskjell mellom sykehus med kort og lang liggetid i andel pasienter som blir lagt inn igjen, operert på nytt eller dør i løpet av ett år etter operasjonen, sier Fylling i Riksrevisjonen.