Tett opptil Jakobsli skole ligger bussholdeplassen «Ranheim skole». Ranheim skole må derimot nøye seg med holdeplassen «Ranheim idrettsplass».

Historien starter i 2010 da nye Ranheim skole åpner over en kilometer lenger bort. Den gamle skolen ble brukt ett år ekstra av en annen skole, og ble senere stående ubrukt. Samtidig forble holdeplassnavnet.

Ført til forvirring

Rektor Maj-Britt Kartum ved nye Ranheim skole, forteller at det har vært en del forvirring, og at mange har gått av feil som følge av den kuriøse situasjonen.

- Vi tok kontakt umiddelbart etter at vi flyttet inn på den nye skolen. Vi ble fortalt av AtB at de skulle gjøre noe, men ingenting skjedde, sier Kartum.

Hvilke typer problemer har oppstått på grunn av bussholdeplass-forvirringen?

- Mange besøkende har uheldigvis endt opp feil, og vi har fått mange vareleveranser feilsendt, sier hun.

Hun forteller videre at det har vært tilfeller av at besøkende har måttet gå strekket som ifølge Google Maps tar 18 minutter til fots.

6 år senere

- Dette her har vært håpløst, og tatt altfor lang tid, forteller Kartum.

Hun ba i vår den nye rektoren ved Jakobsli skole, som ligger på plassen til gamle Ranheim skole, om å kontakte AtB på ny. Rektor Torunn Hergum forteller at de før sommeren var i kontakt med AtB, siden har de ikke hørt mye, men:

- Vi fikk et skriv skolebuss for elever fra Olderdalen, der ble det nevnt et nytt bussholdeplassnavn, sier hun.

Enda står det likevel «Ranheim skole» utenfor skolebygget, og de har ikke hørt noe mer.

Noe skjer

Adresseavisen ringer Harald Storrønning, plan- og driftssjef i AtB. Han kan fortelle at de har jobbet med holdeplassnavnet før sommerferien. Han vet likevel ikke resultatet av arbeidet og referer videre til Daniel Kvisten, seksjonssjef i AtB.

- Navnet ringer noen bjeller, dette skal jeg sjekke opp, sier Kvisten på telefon.

Han ringer opp om ikke lenge:

- Joda, 15. august endres holdeplassnavnet til «Engstrømbakken».

Hvorfor tok det så lang tid?

Storrønning kan fortelle at han selv ikke kan huske noen konkrete henvendelser tidligere om å endre navnet, og forteller at det kan være flere grunner til at det kan ha tatt lang tid.

- Det er jo åpenbart at man må fikse det, og det er bra at det nå gjøres. Vi er avhengig av å få god argumentasjon for å endre holdeplassnavn, og vi ønsker selvfølgelig at holdeplassene skal gi mening for kundene våre.

Han forteller at AtB pleier å gi alle slike henvendelser et svar, og at det må være en spesiell grunn for at ønsket ikke har blitt etterkommet tidligere.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.