foto
Agraff AS foreslår at Ravnkloa vil se slik ut. Foto: Agraff AS

Trondheim kommune planlegger et stort oppussingsprosjekt på Ravnkloa i Midtbyen.

I dag skal arkitektfirmaene Agraff AS, C.F Møller Norge AS og White Arkitekter AB legge frem sine forslag for hvordan den kjente allmenningen vil se ut.

SE FORSLAGENE HER

Drømmebrua

Det som står høyest på Trondheim kommunes ønskeliste er å få på plass en gang- og sykkelbru over kanalen.

Med den nye brua på plass vil Ravnkloa bli et knutepunkt for gang- og sykkeltrafikken i byen, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Brua skal gi en direkte forbindelse mellom det planlagte hovednettet for sykkel i Olav Tryggvasons gate og jernbaneundergangen ned mot Brattøra. Brua vil også sørge for at Ravnkloa blir knyttet tettere opp mot Fosenkaia, og med det åpne for rundturer langs kanalen.

Ønskelige tiltak

Trondheim kommune skriver at Ravnkloas sterke stedsidentitet, historie og attraktive beliggenhet i Midtbyen skal tas i betraktning under denne prosessen.

Det er derfor ønskelig at arkitektenes løsninger inneholder tiltak som:

  • Styrker områdets posisjon som et levende byrom og møteplass i Trondheim.

  • Gir bedre grunnlag for positiv næringsutvikling.

  • Sørge for bedre tilgjengelighet for turister og byens befolkning.

  • Forsterker byrommets historiske identitet og kontakten til kanalen.

Ukjent prislapp

Arkitektenes forslag blir vurdert av en evalueringsgruppe, samt offentlige og private aktører som har bidratt i prosessen.

Evalueringsgruppen skal se nærmere på forslagene og komme med sin faglige vurdering. Dette blir grobunnen for den politiske prosessen videre, og kommunen satser på at den politiske behandlingen blir igangsatt i løpet av høsten 2014.

Oppussingen av Ravnkloa blir finansiert av Miljøpakken, Framtidens byer og Trondheim kommune, men det er for tidlig å si hva brua vil koste, skriver Trondheim kommune i pressemeldingen.