Det var NCC som var hovedentreprenør for Øya Helsehus som sto ferdig i 2008.

Tom Utvik, som er distriktssjef i NCC,  er selv på ferie i Costa Rica, men er orientert om den tunge glassplaten som løsnet og ramlet ned like ved inngangspartiet.

- Vi vil gjøre alt for å finne årsaken. Vi tar selvsagt ansvaret for dette, og vil bistå med å utbedre skadene og sikre bygget , sier han.

- En slik hendelse er vel  pinlig for dere som entreprenør?

- Det er klart noe sånt ikke skal skje. Her var det også underentreprenører inne i bildet. Vi vil også få dem på banen.