Sender ut spørreskjema om pandemihåndteringen

foto