«Ikke alle barna opplever denne dagen som noe positivt. Vi opplever at dagens karneval er bygd mye på en kommersialisering fra butikkene og at rollefigurene barna kler seg ut som er stereotyp både når det gjelder fantasi og kjønn. Da faller noen lett utenfor, og vi ønsker inkluderende barnegrupper og arrangement som bygger opp om dette», skriver Presthus gård og Vikåsen barnehage i en e-post til foreldrene.

- Vi har sett at utkledningene til barna har vært kjønnsstereotypiske. Det er mange som er jenter som er utkledd som prinsesser og gutter som er utkledd som Spiderman. Vi ønsker ikke å forsterke kjønnsstereotypier i barnehagen og har derfor valgt å endre formen på arrangementet i år, sier leder Renate Kvivesen ved Presthus gård og Vikåsen barnehage.

Kjøpepress

Kjøpepress er en annen grunn til at barnehagen ikke fortsetter med karnevalene.

- Mange barn kommer med kostymer, for eksempel prinsessekjoler, som man finner i kataloger eller som er kjøpt i lekebutikker. Hvis noen ikke har en slik type kostyme så blir det kommentert av andre barn. Det ønsker vi ikke. Det er heller ikke kreativitet rundt kostymevalget og vi ønsker at barnehagen skal være en del av de kreative prosessene til barnet. Kreativitet er en av verdiene vi vektlegger, sier hun.

I e-posten til foreldrene står det at karneval har vært en tradisjon ved barnehagen i flere år, men at de siste årene har de sett en endring i hvordan barn opplever karnevalet og hvilke verdier de kommuniserer med en slik dag.

Mamma Hilde Aas Nøst er positiv til endringen.

- Jeg synes det er bra at barnehagen ser på hvordan barna har det og endrer seg med tanke på det, sier hun.

Barnehagen er inspirert av en filosofi der de skal fordype seg, undre seg og søke svar på spørsmål sammen med barna.

- Vi ønsker å ha verdier som inkludering, medvirkning og kreativitet. Da passer det ikke inn i våre verdier å ha et arrangement der det er viktig å passe inn i ulike kjønnsroller. Det passer ikke inn i verdiene vi står for, sier Kvivesen.

LES OGSÅ (PLUSS): Nå vokser barnehagekøen i Trondheim

Ulike synspunkt

Saken har vært diskutert både i brukerrådet ved barnehagen, der noen av foreldrene sitter, og i personalgruppen. Avgjørelsen ble tatt etter en evaluering av fjoråret.

- Det har vært ulike synspunkter på denne saken. Noen har gledet seg til karneval og synes det er kjedelig at det ikke blir noe i år. Andre synes det er positivt at det tas tak i og at vi endrer praksisen, sier Kvivesen.

Selv om det ikke blir arrangert karneval på barnehagen betyr det ikke at barna ikke får anledning til å kle seg ut. Barnehagen ønsker å ha utkledning som en aktivitet på andre premisser og på andre måter.

- Det kan være store ulikheter mellom de forskjellige gruppene på barnehagen. Barna på hver gruppe er også forskjellige. Vi vil finne andre aktiviteter der barna kan kle seg ut som er tilpasset de enkelte gruppene og de ulike barna. På denne måten mener vi at både gruppebehov og individuelle behov blir ivaretatt, sier Kvivesen.

- Har vært kaotisk for noen

Lederen tror ikke kjønnsstereotypene blant barn har endret seg.

- Jeg tror ikke det har endret seg, men vi har blitt bedre til å se hva barnet opplever, sier Kvivesen, og legger til at karneval ikke har vært en udelt positiv opplevelse for alle barna.

- For noen, spesielt noen av de minste barna, har dette vært en kaotisk dag. Noen har ikke hatt en god opplevelse og synes det er ganske skummelt hvis at voksne er utkledd. Noen barn ønsker hekker ikke å kle seg ut. Barnet skal være med i prosessen, noe som gir mening og trygghet, sier hun.

Den nye praksisen skal evalueres.

- Vi skal se på om det blir bedre når vi ikke lenger har karneval, sier Kvivesen.

LES OGSÅ (PLUSS): Kjønnsdeler svømmingen på grunn av kroppspresset

- Kan gi trange rammer

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at kjønnsstereotyper kan være problematisk i et likestillingsperspektiv.

- Det er uheldig dersom vi lærer barna våre at gutter og jenter ikke kan gjøre de samme tingene. Leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være. Det kan være problematisk for den enkelte gutten eller jenta som strever med å passe inn, og det kan være problematisk i et likestillingsperspektiv ved å skape en forventning overfor barna om hvilke roller de ulike kjønnene kan ha, også i voksen alder, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Hun håper at barnehagen finner andre løsninger.

- Nå vet jeg ikke hvilke andre tiltak denne barnehagen har prøvd, men forhåpentligvis kan mye løses gjennom noen retningslinjer og god dialog med foreldre og barn, sier Bjurstrøm.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være