I Theisendammen er det for tiden full byggeaktivitet. En ny beverhytte begynner å ta form.

- Dette er travle tider for beveren. Det skal samles mat til vinteren og her er det samtidig full husbygging, sier beverekspert Per Gustav Thingstad ved Vitenskapsmuseet.

BLI MED TIL THEISENDAMMEN I VIDEOEN OVER

60 bevere i Trondheim

Den norske beveren ble nesten totalt utryddet på slutten av 1800-tallet. På 80-tallet ble det satt ut bever i Bymarka og nå er bestanden nesten nøyaktig lik målsettingen i den politisk vedtatte forvaltningsplanen.

- Det finnes cirka 60 individer i Trondheim kommune. Det er snakk om 15-17 ulike kolonier med et snitt på fire dyr per koloni, forteller naturforvalter i Trondheim kommune, Morten Haugen.

Her bygger beverkolonien i Theisendammen sin nye bolig. Foto: Frank Lervik

SE VIDEO: Bever dukket opp i hagen

-Kan se dramatisk ut

Han skjønner godt at folk legger merke til beverens høsthogst langs turstier og vann i Bymarka.

- Det kan se dramatisk ut når beveren setter i gang, men verdien av å ha en slik art i Bymarka er stor. Det at den feller trær gir livsgrunnlag for andre arter. Når den lager demninger gir også dette økt artsmangfold, sier Haugen.

Beveren finnes nå i Ilavassdraget, Trollavassdraget, Nidelvvassdraget og i Leinstrandmarka. Bestanden holdes under kontroll ved hjelp av jakt.

- Det felles 3-6 dyr per år. Da jaktes det i et stort privat fellesvald for elg, hjort og bever. Det jaktes ikke i de kommunale områdene i Bymarka, presiserer Haugen.

- Når beveren går løs på digre trær som dette er det som regel kvistene på toppen den er mest interessert i, forteller førsteamanuensis Per Gustav Thingstad ved NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Frank Lervik

SE VIDEO: Bever på ville veier

Tålte rotenonen

Beveren har, i likhet med ferskvannskrepsen, ikke tatt skade av den omfattende rotenonbehandlingen i Bymarka tidligere i høst.

- Vi har fått en del henvendelser fra folk som var bekymret for beveren. Men den har ikke tatt skade av rotenonen. Rotenon dreper kun organismer som puster med gjeller. Beveren spiser heller ikke fisk så den har matfatet sitt inntakt, forsikrer Haugen.

Naturforvalter i Trondheim kommune, Morten Haugen, mener beveren gjør mer nytte enn ugang i Bymarka. Foto: Privat

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.