Mangler viktige tall fra St. Olav: - Kvaliteten er fremdeles ikke akseptabel