Kraftig røykutvikling fra bil: – Den begynte å leve sitt eget liv