Han ble kjent med Røstads avgang onsdag morgen, og betegner det som en voksen avgjørelse.

- Oppvekstområdet i Trondheim er en stor og kompleks organisasjon. Med den uro som har vært, kan det være at dette er en god løsning. Trondheim kommune er ikke tjent med at det er slik uro. Elever, barn og andre som er berørt av dette, er ikke tjent med det, sier Røsvoll.

Han er leder for Utdanningsforbundet i Trondheim, og de fleste av medlemmene i forbundet jobber under Røstad.

- Hvordan reagerer medlemmene på at hun trekker seg?

- Jeg har ingen formening om hva mine medlemmer mener om dette. Men vi har hatt denne saken om brudd på arbeidsmiljøloven, og folk har vært spente.

- Røstad sier hun fratrer stillingen for å skape ro i organisasjonen. Tror du dette vil bidra til det?

- Jeg må nesten ha troen på det. Det er mange kompetende folk i staben og på Oppvekstkontoret. Hvis vi nå kan få inn en person som kommunaldirektør som kan bidra til at alle jobber i samme retning, så har jeg tro på at vi kan få mer ro, sier Røsvoll.

- Ekstremt krevende jobb

Han sier at det nå vil bli en krevende tid i overgangsfasen før ny ledelse er på plass, og at Utdanningsforbundet gjerne vil bidra i et samarbeid.

- Hvilke forventninger har dere til en ny oppvekstdirektør?

- Vi er helt avhengig av å ha en person som har arbeidskapasitet og engasjement rundt oppgavene som skal løses, og som har god kjennskap til området. Det må være en person som kan bli den samme kraft for hele oppvekstområdet. Vi vet fra tidligere at det å lede oppvekstområdet i en så stor kommune er en ekstremt krevende jobb. Det er viktig at vi nå får en person som kan være samlende for å få oppvekstsektoren til å dra mer i samme retning.

- Vi vil støtte det rådmann Wolden sier at Røstad har bidratt til en del positive ting i hennes tid. Ikke minst har hun vært veldig imøtekommende mot oss, og vi har hatt et godt samarbeid, avslutter Røsvoll.