Etter at det i desember 2013 ble påvist store skader på bruas bærende konstruksjoner har Gamle Bybro vært stengt for all motorisert ferdsel. I fjor ble brua friskmeldt, men politikerne ville likevel forlenge den midlertidige stengingen med ett år for å evaluere konsekvensene gjennom blant annet trafikktellinger.

SE FØR OG NÅ-BILDER: Gamle Bybro 1962 og 2016

Mindre trafikk

Nå er året gått, og i tirsdagens formannskap er det forslag om å stenge brua permanent for biltrafikk. Samtidig ønskes det at rådmannen går i dialog med politi og Statens vegvesen for å vurdere om mopedtrafikk vil være en god og trafikksikker løsning i fremtiden.

Rådmannen har sammenlignet trafikktall på Bakke Bru, Elgeseter Bru, Kjøpmannsgata, Erling Skakkes gate og Bispegata før og etter stenging av Gamle Bybro. Sett bort fra de første ukene viser det seg at det er nedgang i trafikken på alle punkt minus Elgeseter bru, som tydelig har fått størstedelen av trafikken fra Gamle Bybro.

I rushtidsperiodene var det en viss økning på de to bruene på de første målingene, men dette endret seg slik at det nå er trafikknedgang på alle punkt.

Stengingen har ført til at mopeder og scootere måtte bruke andre, og mer trafikkfarlige bruer, for å komme seg ut av Midtbyen. Derfor foreslås det, såfremt permanent stenging vedtas, en utredning for å se på muligheten med å tillate mopedtrafikk i begge retninger over brua.

Næringsforeningen uenig

I saksframlegget peker rådmannen på at det ikke er registrert nedgang i omsetningen i Midtbyen som følge av stengingen. Rådmannen vektlegger også at Gamle Bybro har høy antikvarisk verdi, og at en stenging for biltrafikk vil redusere faren for nye skader på konstruksjonen.

Flere parter har uttalt seg i saken, men det er bare Næringsforeningen som støtter gjenåpning av brua

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.